Rapport: "Sämre för klimatet om Cementa stängs"

En myndighetsrapport visar att produktionsstoppet för Cementa kan göra att Sverige får ett större klimatavtryck.

Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har undersökt konsekvenserna av ett produktionsstopp för Cementa. Man slår fast att det globala miljöavtrycket från Sverige skulle öka eftersom vi skulle behöva importera cement, mest troligt från Kina. Dessutom skulle det bli byggstopp på många håll i landet.

Myndighetsrapporten har tidigare varit okänd, men Aftonbladet har tagit del av den och intervjuat näringsminister Ibrahim Baylan om innehållet. Han säger till tidningen att den här typen av verksamhet kräver tillstånd, och att ansvaret för att söka detta åligger verksamheten själva. Att regeringens ändring i miljöbalken, där nuvarande tillstånd förlängs med åtta månader så att Cementa får tid på sig att sätta in åtgärder, är det man kan göra från myndighetshåll.

Cementa uppger att de ännu inte sökt något nytt tillstånd. Målsättningen är dock att man ska göra det.

Bakgrund

Cementa, som står för en avgörande del av cementproduktionen i Sverige, riskerar produktionsstopp. Mark- och Miljööverdomstolen har avslagit deras ansökan om att få fortsätta bryta kalk på Gotland, detta på grund av för dåligt underlag i ansökan där miljökonsekvenserna exempelvis inte är tillräckligt underbyggda. 

Regeringen har infört en ändring i miljöbalken för att Cementa ska få fortsätta bryta i åtta månader till. Har man då inget nytt tillstånd kommer man behöva upphöra med verksamheten vilket kommer att påverka en lång rad marknader, inte minst bygg, både avseende produkterna och de anställda.