Markarbeten och grundläggning gick smidigt

Tomten de köpte har guldläge.

Tomten de köpte har guldläge. Foto: Robert & Caroline

Markarbetena på Roberts och Carolines tomt låter först som de hade kunnat bli hur dyra som helst, med en tomt som krävde röjning, sprängning och utfyllnad. Och Robert skulle anlägga grunden själv utan att ha gjort något i den vägen förut.

Roberts och Carolines nyinköpta tomt på 2315 kvm är täckt av skog på tillträdesdagen. Den består också delvis av berg och här kan man ju tänka att markarbetena kommer att bli dyra.  Men eftersom tomten har guldläge, den ligger på en liten höjd med lagom mycket grannar på lagom avstånd från det större samhället, är kostnaderna för markarbeten inget som de funderar på eller undersöker. Den här tomten köpte de oavsett vad markarbetena skulle innebära.

– Men markarbetena visade inte bli så jättedyra som tur är, vi hann aldrig ens bli oroliga, berättar Robert.

Det de behövde göra på tomten var att röja upp sly och fälla ett antal ekar. Sedan skulle de borra för enskilt vatten och avlopp samt spränga bort berg. De skulle behöva frakta bort stenen och de jordlager som inte kunde vara under en husets och garagets grundläggning och sedan fylla ut. Till markarbetena hörde också jobbet att bygga en väg på ca 40 meter upp från början av tomten och fram till huset, en liten gårdsplan samt att spränga ett hål för en pool.

Sin första semester som nyblivna tomtägare ägnade de åt att fälla träd, ta bort sly och bygga en liten redskapsbod. Denna del av markarbetena gjorde de alltså själva.

– Från början var tomten väldigt ojämn. Det stack upp bergknallar och det fanns hålor, berättar Caroline.

bergknallar bortsrpängda

Eftersom de inte hade byggt tidigare var det bra att på första semestern också börja med något litet som en redskapsbod, som övningsobjekt. Boden skulle senare användas som hus åt avloppets minireningsverk. 

Resterande markarbeten la de ut på entreprenad. Att spränga bort berget, frakta, fylla ut innan grundläggning, gräva för en pool, markbädd efter reningsverket och att bygga en liten väg fram till huset kostade totalt ca 320 000 kr.

– Det enda som tillkom sedan var att anlägga en gräsmatta och den anlitade vi samma firma för sedan, vi var ju så nöjda med dem, berättar Robert.

Markarbetena gick alltså som smort.

borra för vatten
Här pågår borrning för att kunna spränga sedan.

Nästa steg var att anlägga husgrunden. De hade bestämt sig för att lägga en sk u-mingrund. Robert gjöt grunden själv och då var det bra att ha kompisar som jobbar i den branschen som kunde hjälpa till.  Tillsammans gjöt de en platta för huset, en för poolen och en för garaget.

– Har aldrig byggt en grund tidigare, men det gick bra, säger Robert.

Robert dammig
Robert blev något dammig av att såga i frigoliten. 

Det han tyckte var lite svårt var de ställen där fönster och dörrar skulle gå ner till golvet. Där fick han bygga en egen specialisolering så att det inte skulle uppstå köldbryggor.

– Det stod i anvisningarna hur man skulle göra, men jag tyckte det var trixigt. Man fick såga till bitar och fixa själv, berättar Robert.

Ändå avlöpte hela grundläggningen smärtfritt. Enda missen var väl egentligen tidplanen. Robert berättar att de hade räknat med ca en vecka, men den tog tre. 

kantelement och isolering
Kantelement och isolering håller på att placeras ut innan gjutning.

Nu när markarbetena var utförda och grundläggningen klar var det bara att börja bygga.

Fortsättning följer …