Bygga nytt hus

Egen husfabrik på pappas loge

Innan grunden ens var klar började Robert och Caroline att bygga på sitt hus. Uppe på Roberts pappas loge sågade Caroline upp reglarna och Robert byggde ihop den konstruktion som de i stort sett tagit fram helt själva.

Egen husfabrik på pappas loge

Foto: Robert & Caroline

Robert och Caroline har ritat sitt hus själva, men de fick ta in hjälp på slutet för att göra konstruktionsritningarna de behövde för bygglovet.

– Jag hade redan gjort i stort sett hela konstruktionen och behövde bara hjälp med dimensionering av de bärande delarna, säger Robert.

Hur konstruktionen skulle utformas hade Robert tagit reda på genom att forska på nätet, prata med folk och läsa tidningar i ämnet.

– Jag har också frågat vår kvalitetsansvarige många gånger när det har varit något jag undrat, berättar Robert.

panel av lärk
Fasaden är klädd i underhållfri panel av lärkträ.

Energisnål och underhållsfri konstruktion
Hela konstruktionen har ett u-värde på 0,2. I ytterväggarna sitter 45+170+45 mm isolering. Fönstren är 2-glas PVC med argongas mellan, med ett u-värde på 1,2.

– De här fönstren hade det lägsta u-värdet till bra pris. Det var väldigt mycket dyrare att bara gå ner till 1,1, så vi nöjde oss med 1,2, säger Robert.

Inte bara kompositfönstren är underhållsfria, utan även de rostfria fönsterblecken och fasaden i lärkträ.

Sedan har de satsat mycket på att undvika köldbryggor. Till exempel sitter de inre och de yttre reglarna förskjutna. Under fönstren har de delat på reglarna och lagt isolering mellan för att bryta köldbryggorna.

Huset har ingjuten golvvärme, en luft/vatten värmepump och en vattenmantlad braskamin. Ventilationen är mekanisk från- och tilluft med återvinning (FTX).

Egen husfabrik på logen
Redan när grunden höll på att byggas började de bygga på väggelementen – inomhus, sektion för sektion. Robert hade ritat upp hur väggelementen skulle se ut på pappersark. Klicka här för att se exempel på ritning av en sektion.

Paret väntade vid den här tiden sitt första barn, men ännu var Caroline tillräckligt rörlig för att hjälpa till. På Roberts pappas loge stod hon och sågade ut reglarna efter ritningarna och ställde dem i paket till Robban, så att han kunde bygga ihop dem ett i taget. Sedan hjälptes de åt att isolera och skruva utegips på väggarna.

Väggelementen på logen
Väggelementen byggde Robert och Caroline ihop inomhus, på en loge.

– Det yttersta lagret med isolering var färdigt när vi hade byggt på logen, sedan satte Robban dit resten när väggen var på plats, säger Caroline.

Hålen där fönstren skulle sitta täckte de med plast så länge. Fönstren skulle monteras när väggarna var uppsatta.

Första våningen
Första våningens väggelement på plats.

De började med att resa första våningen. Därefter skulle mellanbjälklaget och de bärande innerväggarna byggas upp före nästa våning kunde monteras. Det här arbetet tog ungefär två veckor. 

– Det blev dramatiskt den här perioden, för det regnade stup i kvarten. Vi fick av och på med presenningar hela tiden, berättar Robert.

När nästa våning skulle på tog de hjälp av en kranbil för att lyfta delarna till övervåningen.

– Det jobbet gick väldigt smidigt, vi gjorde allt på en dag. Vi hade tur med vädret, soligt och fint hela dagen, säger Robert.

Lyftkran
De fick använda kranbil för att få sektionerna till andra våningen på plats.

De hade många vänner där för att hjälpa till, vilket ju bidrog till att det gick så smidigt. För att hålla huset torrt ifall det skulle börja regna, byggde de en tillfällig nock och drog sedan presenningar över taket.

Sedan fick de vara under presenningen när de skulle lyfta upp takstolarna. Takstolarna är sk. lättbalkar, två reglar med en tjock masonitskiva spänd mellan.

Lättbalkar
Takstolarna monteras.

När takstolarna var på plats fick Robban hjälp av Carolines bröder med att spika på spont, papp och lägga plåttaket. Och Roberts pappa, han har inte bara lånat ut sin loge, utan har hjälpt till genom hela bygget.

Carolines bröder hjälpte till med taket.
Carolines bröder hjälpte till med taket.

Robert och Caroline fick alltså mycket hjälp med sitt husbygge, både av släkt och vänner. Robert tog tjänstledigt i 4 månader och efter ytterligare en månad hade de byggt ihop och rest hela huset. 

Roberts pappa
Roberts pappa har hjälpt till under hela bygget.

Idag har de bott i sitt hus i ganska exakt två år och bara lite av inredningen återstår att göra klar. Om den och om deras tips till andra som ska bygga hus berättar vi i nästa avsnitt.

Fortsättning följer …