Grund & markarbete

Pålning - kostnad, tid och så går det till

Pålning pågår.

Pålning pågår. Foto: Jetmarine & Maskin AB

Dags för grundläggning? Har du otur är marken för mjuk för att du ska kunna anlägga en vanlig platta på mark, då måste man ofta påla. Här förklarar vi vad det innebär, när det krävs, vad det brukar kosta och hur lång tid det tar.

Den som ska bygga nytt eller bygga till ett befintligt hus behöver förstås en grund för huskroppen att vila på. Grunden som idag vanligen är en platta på mark, vilar i sin tur på ett område som har schaktats ur, fått markduk och makadam. Men under detta finns det vi kallar undergrunden, som består av olika jordarter som ditt hus indirekt kommer att vila på. Om dessa inte har tillräckligt god bärighet riskerar du att huset rör sig, med resultatet att det får sättningar och lutar snett.

I de fall när förhållandena i marken på tomten är okända genomför man ofta en geoteknisk markundersökning innan man sätter igång med bygget. Visar undersökningen att du har lerjord eller silt - alltså mjuk mark (finkornig jord), leder detta ofta till beskedet att du bör påla. Dock inte alltid, för ibland är värdena för sättningar ändå inom toleransnivå, men ofta.

Att påla innebär att man utför en markförstärkning. Man slår ner stålrör i marken och plattan kommer att vila på berg eller fast botten istället för jorden. Det blir en så kallad djupgrundläggning där lasterna flyttas till mark med fasta förhållanden.

– För småhus är det oftast stålrör som man slår ner. Det kommer en lastbil, grävmaskin eller pålmaskin med hydraulhammare. De ansätter hammaren mot pålen och slår ner den tills det tar stopp, säger Björn Peterson, vd för Pålab.

Stoppet är vanligen fastare mark eller berg. Målsättningen är att slå ner dem till ett djup där de klarar belastningen från huset, vilket en geotekniker räknat ut utifrån analysen som gjorts tidigare. 

Pålning
HusByggarTomtens pålning blev dyr eftersom det var 30 meter ner till berg. Foto: HusByggarTomten

Så går arbetet med att påla till

Den enklaste metoden för att driva ner en påle är genom att slå eller vibrera ner den. Det vanligaste är att man slår ner den med en hydraulisk hammare. Men många gånger är det så att andra människor har fyllt ut jorden med fyllning som kan bestå av alla möjliga fraktioner. 

– Det kan vara allt från trärester och stenar till betong och annat, sådant som man bara använt för att fylla upp tomten med. Och ibland händer det att man inte kan slå ner pålarna genom det. Då får man ofta istället borra, säger Björn Peterson.

Ibland kan det även vara så att man får göra en kombination. Bitvis slå, bitvis borra.

Arbetet fortsätter tills man kommit igenom de naturligt lagrade jordarna ned till berg. Fördelen med borr är då att du kan driva in pålen i berget, men detta görs sällan när det kommer till vanliga småhus eftersom det inte handlar om så höga laster. Istället är det vanligast att man slår ner pålen.

Den slagna pålen kommer ofta ner till lagret som ligger precis ovanpå berget, där tar det stopp. Vid högre laster måste man då verifiera att det stoppet är tillräckligt, men bygger man småhus väljer man hellre att slå lite extra för att säkerställa att den inte kommer att röra sig eftersom den typen av dynamisk provbelastning som nämndes tidigare är ganska dyr och kräver annan utrustning, analysering med mera. Det handlar om att man mäter tryckvågen. Vid småhusbyggen är detta vanligen överkurs.

Företaget som arbetar med pålningen slår ner en påle i taget utifrån den ritning de fått till sig. När alla pålar är installerade är pålningen klar och det är dags att förbereda och gjuta plattan.

Pålning
Medlemmen zno fick förstärka sin platta mycket efter pålning. Foto: zno

Pålning kostnad och tid 

Pålning gör förstås att grundläggningen blir dyrare. Dels kostar själva pålningen, dels måste plattan konstrueras annorlunda eftersom den får tryck på vissa punkter istället för ett jämnt tryck fördelat över hela ytan.

Det brukar kosta strax under 100 000 kronor om förhållandena är bra

Priset för pålning varierar med en rad faktorer, där de mest väsentliga är vilket företag du anlitar, var i landet du bor, hur många och hur långa pålar som krävs, om huskroppen har en vinkel, om huskroppen är i olika plan (sutteräng) samt hur långt ner pålarna ska.

Priset brukar starta runt 50 000 kronor.

– Det vanliga för en normalstor villa på runt 150 kvadratmeter är 10-12 stålpålar som slås ner omkring 15 meter, och det brukar kosta strax under 100 000 kronor om förhållandena är bra, säger Björn Peterson.

Cirka 70 procent av kostnaden är material och 30 procent är arbetskostnad. Arbetet är ROT-berättigat. Det innebär ett avdrag på 30 procent på arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person i hushållet.

Pålning av altan
Medlemmen sergeant fick använda 11 pålar med en totallängd på 90 m när han pålade för att bygga altan. Det blev inte billigt. Foto: sergeant

Det brukar normalt sett ta en dag att utföra pålningen i ovan exempel. Men om det finns försvårande faktorer, som de vi nämnde tidigare, kan det ta längre tid. Ett normalt snitt är 1-3 dagar.

Det brukar normalt sett ta en dag att utföra pålningen i ovan exempel.

Utöver själva pålningen behöver du en förstärkt platta.

– En pålad platta ser likadan ut som vanlig platta men den vilar på stålpålarna och är förstärkt för att klara lasten från dessa, säger Björn Peterson och fortsätter:

– En vanlig platta har förstärkning i form av kantbalkar och en mittbalk, medan en pålad platta har ytterligare förstärkningar där raderna med pålar går. Detta för att fördela trycket jämnt.

Plattan innehåller alltså mer armering och mer betong. Detta gör vanligtvis plattan cirka 10-20 procent dyrare än en vanlig platta beroende på hur mycket förstärkning som behövs och hur huset är konstruerat.

Med pålar och platta på plats har du minimerat risken för att huset ska få sättningar i framtiden. 

Läs mer

Geoteknisk markundersökning - fakta, tid, pris
Undergrunden
Pålning altan 70 kvm