Grund & Markarbete, Bygga nytt hus

Markarbeten innan plattan

Lös, dyig och svampig mark är inget man kan bygga ett hus på. Bara för att marken är fast överst, behöver den inte vara det längre ner. En geoteknisk markundersökning innan man börjar med markarbetena kan vara en billig försäkring.

Markarbeten innan plattan

När man gör markarbeten inför en platta på mark börjar man med att gräva rent från alla växtrester och matjord.

– Man vill komma ner till grus eller lera, som är de material som är hållbara för att bygga på, berättar Måns Håkansson vid Markservice i Ystad.

Måns Håkansson
Måns Håkansson

 

Ska man ha tre lager isolering i plattan är det minst ­­­55 cm som behöver grävas ut där plattan ska gjutas. När det är utgrävt fyller man upp med makadam. Om man har behövt gräva djupare än 55 cm ska det först fyllas med ett bärande friktionsmaterial, t ex grus.

Men det kan vara svårt att veta vad som döljer sig i marken. Är man inte insatt är det svårt att avgöra om det kommer att behövas mycket markarbeten eller inte på tomten. Det krävs fackfolk för att avgöra om höjder, lutningar och markens skick i övrigt är lämplig att bygga ett hus på.
Måns tar ofta hjälp av en geotekniker för att ta reda på markförhållandena innan han börjar gräva.

– Är man osäker ska man göra det – det är en billig försäkring. Det kan handla om att marken känns lös, dyig och svampig. Kanske är det torv, säger Måns.

En geoteknisk markundersökning kostar mellan 3000 kr och 7000 kr beroende på vem som gör det, enligt Måns.

Ligger tomten inom detaljplanerat område har kommunen ofta gjort en geoteknisk undersökning redan och då kan du be att få titta på den.

Grundbottenbesiktning
Kvalitetsansvarig Charlotte Andersson gör en grundbottenbesiktning innan fyllnadsmassor kan läggas på. Är det fast mark?

– I de allra flesta nya områden har kommunen borrat ett eller två hål på varje tomt, berättar Måns.

Måns gör ofta markarbeten och grunder till fast pris. Då brukar priset för en platta på mark inklusive markarbeten men exklusive vvs kosta 1200 kr per kvm exklusive moms. Då ingår markarbeten ner till 55 cm och gjutning av platta på mark, liksom singel, isolering, betong och armering. Fyllnad för att komma upp i nivå ingår aldrig, inte heller bortforsling av överskottsmassor.

Om du behöver gräva ut mer än 80 cm för att komma ner till fast mark kräver stadsbyggnadskontoret via den kvalitetsansvarige att du gör ett packningsprov när ”gropen” är återfylld.

– Man vill säkerställa att det är ordentligt packat så att huset inte sätter sig sedan, berättar Måns.

Markarbetena kan bli ordentligt dyra om det t ex är väldigt mycket torv och mossjord så att man får gräva riktigt djupt.

– Om man behöver fylla 1-2 meter med grus kostar det ca 200 kr per kubikmeter, säger Måns.

Andra stora fördyrningar av markarbeten är om man har stora stenar eller berg på tomten som måste sprängas bort. Mark som behöver pålas blir också oftast en riktigt dyr historia.

– Pålning gör vi egentligen bara till hyreshus idag. Vanliga privatpersoner avstår ofta från att bygga på tomten när de hör vad pålning kostar. Att påla kan kosta det dubbla eller mer, gentemot att gjuta en vanlig platta, säger Måns.

Ibland går markarbetena inte som man tänkt sig. Måns har varit med om ett hus där man gjorde utgrävningar på 1,5 meter ner till lera innan man fyllde upp. Allt var frid och fröjd.  I efterhand när huset var byggt började huset sätta sig, så mycket som 13 cm i ena ändan. Det visade sig att marken bestod av ett ganska tunt lerlager och ett sju meter tjockt torvlager under leran. Fallet är ännu under utredning. Vem är ansvarig? Byggherren, den kvalitetsansvarige eller entreprenören?

– Hade man gjort en geoteknisk markundersökning från början hade det här i alla fall aldrig hänt, slår Måns fast.

Läs mer