Pool

Bygga pool själv - steg för steg

Flera medlemmar har delat sitt poolprojekt i forumet. Här ser du bilder från Vecko, Paerh och Slaktarn82:s poolbyggen.

Flera medlemmar har delat sitt poolprojekt i forumet. Här ser du bilder från Vecko, Paerh och Slaktarn82:s poolbyggen. Foto: Marlén Eskilsson

Genom att bygga poolen själv kan du spara mycket pengar. En som gjorde det själv är Johannes Igelström. Här berättar han hur arbetet går till, från planering till att du kan ta ditt första dopp.

Att bygga pool är ett projekt som – rätt utfört – tillför både glädje för familjen och en värdeökning för huset. Men det är också ett omfattande och kostsamt projekt. En pool inklusive installation kostar vanligen mellan 200 000-600 000 kronor. 

Läs mer: Vad kostar en pool? 

Ett sätt att hålla nere kostnaden är att bygga poolen själv. Du sparar då in mantimmar, men får förstås lägga ner den tiden själv istället. Dock krävs det kunskap. Framför allt om de arbetsmoment som ingår och vad de innebär rent praktiskt.

Planera för att bygga pool

Johannes Igelström
Johannes Igelström

En som byggt poolen själv, med hjälp av vänner och bekanta, är arkitekt Johannes Igelström. Han berättar att planeringsfasen tog en hel del tid. Det var den och att gräva som var de mest tidskrävande momenten.

Du behöver till exempel undersöka var befintliga ledningar går på tomten så att du inte råkar gräva av dem.

– Det är mycket du ska ha koll på. Du behöver veta markförhållandena, så att exempelvis grundvattenståndet inte gör så att poolen inte flyter upp igen. Du behöver vanligen dränera, och ska då leda bort vattnet till en stenkista eller dagvattenkoppling. Sedan beror det mycket på pooltyp. Ska du gjuta vattenfast betong krävs betongklassning. Ska du ha en glasfiberpool som ska sänkas ner är marktryck viktigt att beakta. Det är många parametrar att ta hänsyn till och mycket som kan gå fel, säger Johannes.

Placera poolen på tomten
Johannes placerade poolen på den plats bredvid huset som har flest soltimmar. 

Placera poolen på tomten

När Johannes skulle bestämma plats på tomten tänkte han framför allt på husets placering och var han har flest soltimmar. Han ville ha poolen ganska nära huset, men inte så nära att det kan skvätta vatten på fasaden eller så att grävningen riskerar att skapa sättningar i huset. 

Vidare ville han ha en plats som gjorde att tekniken som sköter om poolen inte låter för högt på uteplatsen. Eftersom Johannes redan hade ett trädäck vid huset blev projektet lite extra komplicerat. 

– Hade jag planerat för poolen i samband med trädäcket hade rördragning och annat gått smidigare. Nu fick jag istället krypa under för att dra ledningarna mellan förråd och pool, och samma mellan hus och pool. Så det jobbigaste var att anpassa det befintliga huset och förrådet. Hade jag gjort det från början hade det varit lättare.

Placera tekniken

Johannes hade ett förrådsutrymme som var lämpligt att placera tekniken i. Det är inte isolerat, men däremot skyddas tekniken från väder och vind. Tekniken består av filtersystem och värmepump.

– Värmepumpen låter så man vill inte ha den för nära poolen, men man vill heller inte ha för långa ledningar för då drar det mer el att pumpa. Ju längre ledning desto större tryckförluster har du så då krävs större pump och grövre ledningar.

Undersök marken

När du har ett hum om var du ska placera pool och teknikrum är det dags att undersöka markförhållandena. Ofta vet man efter husbygget ungefär hur sammansättningen ser ut, om du exempelvis har morän, mycket stenbumlingar, lera, berg eller liknande. Kommer du till exempel att behöva spränga? Detta är något som påverkar kostnaden.

Slutligen bör du kalkylera ditt minsta grävdjup. Bestäm höjdnivån för hur högt poolens kant ska nå över marknivå. Räkna ut hur djupt du behöver schakta, och räkna då in bärlager+sand, eventuell platta och isolering samt poolens vägghöjd exklusive den del som hamnar ovan mark.

Gräva för pool
Medlemmen Vecko har grävt klart för poolen. Foto: Vecko 

Gräva för pool

När du gräver ska du gräva lite större än själva poolen är. Vidare gräver du även för ledningarna, dels om du ska leda bort vatten från dräneringen, dels rören för reningen. 

Dessutom har du ofta el som du vill dra bort till poolområdet, exempelvis för att sänka ner spotlights i trädäcket runtom. Tänk på att även schakta för dräneringsbrunn om sådan krävs.

– Man gräver för poolen, rördragning och ibland även för teknikrum. Ofta har man teknikutrymmet ovanför marken. Jag hade till exempel ett förråd ganska nära. Men ibland så bygger man en liten box istället i anslutning till poolens ena gavel, säger Johannes Igelström.

Märk ut området som ska grävas. Du kan använda stakkäppar för detta och dra snöre mellan för att få en bra initial översikt över placeringen. 

Att gräva är ett ganska tidskrävande moment i arbetet, och det moment som Johannes tyckte var tråkigast.

– Grävningen är ett större projekt än många tror. Låt säga att du ska två meter ner i marken på en pool som är 32 kvadratmeter, det är 65 kubikmeter jordmassor som ska bort bara för poolen. Sedan ska du även schakta runtom och för ledningar. Det är ganska jobbigt och tråkigt för man ser inget resultat. Markjobbet är också största osäkerhetsmomentet för man vet inte alltid vad som finns där, säger Johannes.

Gjuta platta till pool
En gjuten grundplatta till pool måste armeras mer än till ett hus. Foto: Medlemmen Paerh

Dränering och betongplatta eller stenbädd

När du har nått rätt schaktdjup påbörjar du dränering genom att lägga ner dräneringsledningen samt lägga ut markduk/geotextil. Sedan kan du börja fylla upp med bärlager i form av makadam. Poolen måste nämligen stå på ett fast underlag som inte ger vika eller rör sig i någon större utsträckning. Bädden ska vara i våg så att poolen inte snedbelastas. 

Vissa väljer att ställa poolen på en stenbädd som paddats noggrant. Andra gjuter en betongplatta. Johannes tillhör den senare kategorin. Han valde en gjuten platta eftersom han ville isolera den och för att han har en pooltyp som kräver att han även gjuter betong runtom. Hans pool är en gjuten variant klädd i rostfri plåt. 

Tack vare isoleringen får han snabbare upp värmen i poolen eftersom han inte behöver värma upp jorden också. Medan betongen skapar en stabil ram och grund för hans plåt. Plattan undertill är dubbelarmerad eftersom det blir ett högt tryck på den.

– Man måste armera en grundplatta till en pool mer än till ett hus för det är större laster i en pool. Jag har armeringsnät både uppe och nere i plattan och den är 150 millimeter tjock. Jag har 100 millimeter isolering.

Väljer du istället en stenbädd har du vanligen ett paddat bärlager och sedan putssand på det.

Med betongplattan eller stenbädden på plats är du äntligen redo att börja bygga poolen.

Pool
Gjuten betongpool byggd av en gör-det-självare på 70-talet. Foto: Marlén Eskilsson

Fullt fokus på pool och teknik

Nu har du kommit till steget då poolen ska på plats. Är det en glasfiberpool handlar det om att sänka ner den i hålet. Har du en stor grävmaskin kan du kanske använda denna. Kranbil är ett annat alternativ.

Har du en pool som ska muras upp är det nu du murar den, eller placerar ut cellplastblock som du fyller med betong. Ofta ska du då ha liner på insidan, och denna ska svetsas så att den är tät innan du går vidare till nästa steg. 

Det finns också poolalternativ som består av plåtkassetter som monteras längs med väggarna och som kommer i färdiga paket. 

– Det här tycker jag var det roligaste momentet, när du börjar bygga poolen, för då fick man en känsla för projektet. Varje steg blev ett så tydligt steg närmare en färdig pool, säger Johannes.

Med poolen på plats kopplas rör in så att du sedan kan börja återfylla.

– Mycket av inkopplingen sker under marknivån så det måste utföras innan du fyller upp med vatten. Men när rören väl är inkopplade kan du fylla tillbaka på utsidan. Enligt leverantörernas anvisningar ska du ofta fylla upp vatten parallellt.

Därefter kopplar du ihop pump, värmeanläggning, filtrering och rening - för så fort vattnet är i poolen vill du förstås bibehålla kvaliteten på vattnet. 

– Ofta är man också väldigt badsugen vid det här laget, säger Johannes.

Nu är det dags att fylla upp poolen med vatten. Många pooltyper är ganska veka i konstruktionen vilket gör att man får fylla upp med återfyllnadsmaterial på utsidan av poolen, parallellt med att du fyller på med vatten på insidan. 

Ordna med säkerhet runt poolen

Det är viktigt att komma ihåg att du som husägare har ansvar för att ingen kan trilla i och drunkna när poolen är obevakad. Därför finns det lagkrav på att du antingen ska ha ett staket runtom poolen som gör att inga obehöriga kan ta sig in, eller att du har ett poolskydd som förhindrar att någon druttar i. 

Har du köpt pooltak är det inte säkert att du kan få det på plats innan du har monterat trall eller likvärdigt, då är det ditt ansvar att hitta en temporär lösning som gör att ingen kan skada sig.

Pool i trädäck
Medlemmen Slaktarn82 har byggt in sin pool i trädäcket. Foto: Slaktarn 82

Området runt poolen

Med återfyllnad på plats, inkoppling genomförd och poolen fylld kan du ta den i bruk. Men för att minska trycket på reningen är det bra om du inte har gräsmatta i direkt anslutning. 

Många väljer då att bygga en trall, eller förlänga befintlig trall. Andra sätter kantstenar som sarg runt och gör en stenlagd uteplats. Hur du själv gör beror delvis på om pooltaket kräver någon särskild lösning, hur högt poolens ovankant ligger ovan marknivå samt på vad du själv tycker är snyggt och behändigt.

Simma lugnt!

10 steg när du bygger pool själv - checklista

Kortfattat är det dessa moment du går igenom när du bygger poolen själv:

1. Research - Läs på om olika pooltypers för- och nackdelar och bestäm dig för vilken typ av pool du vill bygga. Läs även in dig på tekniken kring pooltypen du valt. Allt från filtersystem till uppvärmning. Slutligen kolla upp vilket poolskydd du ska ha. 

2. Planering - Var är bästa platsen för poolen på tomten? Var placerar du tekniken? Hur ska du dra kablar och rör? Vad ska du ha för underlag runt poolen?

3. Gräva - Gräva hål för poolen samt rördragning.

4. Dränera - De flesta behöver ett dränerande underlag i poolområdet. 

5. Platta eller grusbädd - Många gjuter en betongplatta som poolen ska stå på. Andra kör med en paddad grusbädd.

6. Montera - I detta moment kommer poolen på plats. Det kan handla om att du gjuter ramen, lyfter i glasfiberpoolen eller sätter ihop plåtkassetterna, vad som sker beror på vilken pooltyp du har valt. Här kommer även liner på plats om du valt en linerpool.

7. Koppla rör och el - Rör och el måste på plats innan du återfyller.

8. Fyll & poolskydd - Fyll poolen med vatten och få upp poolskyddet. Ordna ev. temporärt poolskydd om pooltaket inte kommit upp.

9. Starta tekniken - Testkör systemet och få igång vattenreningen.

10. Ytan runt poolen - Ordna trall, stenplattor eller dylikt.

Materialet du behöver för att bygga pool inkluderar vanligen:

 • Pool
 • Poolskydd eller pooltak
 • Teknik för rening och uppvärmning inklusive ledningar för dessa som räcker till det avstånd du har mellan teknikrum och pool
 • Markduk
 • Dräneringsslang
 • Underlag:
  • För stenbädd: Bärlager/makadam + sand 
  • För gjuten platta: Dränerande material (makadam) + isolering + armeringsnät + cement + virke för att skapa form att gjuta i
 • Återfyllnadsmaterial

Läs mer

Bilder på pool (inspiration)
Vad kostar en pool? (priser)
Hur lång tid tar det att bygga pool?