Juridik, Bygga nytt hus

"Komplementhus blir som en ny bostadsform"

Förslaget om utökad friggebod försvinner, men förslaget om bygglovsbefriat komplementhus slås fast.

Igår presenterade bostadsminister Stefan Attefall lagrådsremissen gällande bygglovsbefriade friggebodar och tillbyggnader på hus. Möjligheten till större friggebod försvinner, istället hamnar fokus på det så kallade komplementhuset.

- Boverket har tittat på två olika förslag, antingen gå vidare med ännu större friggebod eller skapa utrymme för ett komplementbostadshus. Och det är det sistnämnda som regeringen fastnat för, säger Stefan Attefall.

Du kommer alltså att kunna bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort hus som du har rätt att använda som permanentboende. Stefan Attefall kallar det för en ny bostadsform. Huset får ha upp till 4 meter till nock och det krävs inget bygglov, däremot krävs en bygganmälan eftersom utrymmet är tänkt att kunna användas som bostad. Precis som tidigare krävs medgivande av grannen om huset hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

- Det här är en ny typ av bostadshus som passar bra på större tomter. Det innebär att du kan ha en bostad där exempelvis sonen kan bo hemma ett tag, sedan hyr du kanske ut den till en student, eller så kanske du har en släkting som behöver lite extra översyn, förklarar Stefan Attefall.

Däremot försvinner förslaget om större friggebod.

- Friggeboden blir kvar som nu, upp till 15 kvm krävs ingen bygganmälan, men du kan inte ha permanentboende där, säger Stefan Attefall.

Han berättar även om andra förslag som är på gång. Från om med i sommar är till exempel målet att du ska kunna bygga till upp till 15 kvadratmeter på huset utan bygglov, det enda som ska krävas är, av säkerhetsskäl, en bygganmälan. Det ska även bli enklare att bygga takkupor. Du kommer att ha rätt att bygga till två takkupor, och så länge de inte inverkar på den bärande konstruktionen ska du kunna göra detta utan vare sig bygglov eller bygganmälan. 

- Vi behöver göra det så enkelt som möjligt inom ramarna för Plan- och Bygglagen. Människor ska i så hög grad som möjligt bestämma över sin tillvaro, så länge det inte inkräktar på andra människor, säger Stefan Attefall.

Propositionen för komplementhuset lämnas i mars. Målet är att förslagen ska träda i kraft 2 juli i år. Det ska även komma ytterligare propositioner om bland annat enklare planprocesser, samordnade bullerregler för att underlätta byggande i tätorter, slopad och därefter sänkt fastighetsavgift. Och en remiss ligger just nu ute om slopad byggfelsförsäkring.