Bakläxa efter dålig reparation av innertak

Sprickor i ett innertak, dock inte det som diskuteras i den här artikeln.

Sprickor i ett innertak, dock inte det som diskuteras i den här artikeln. Foto: Medlemmen Sandberg

Innertaket hade sprickor efter sättningar, men byggföretagets reparation gjorde ingen nytta.

En husägare i Uppsala har gått till Allmänna Reklamationsnämnden efter att ett byggföretag vägrat ta på sig ansvar för vad husägaren anser är ett dåligt utfört arbete. Byggföretaget skulle åtgärda sprickor i taket. Samma företag hade åtgärdat grannarnas tak, men där använt en armeringsduk. Hos husägaren valde man dock bort detta eftersom denna tyckte det var för dyrt.

Byggföretaget anser att det är husägarens fel att sprickorna är kvar trots att de varit på plats och utfört reparation. De menar på att de var tydliga med att grannarna valt alternativet med armeringsduk, och att man påtalat för husägaren att detta vore bästa lösningen.

- Samtliga tre hus är felkonstruerade, har sättningsskador och spricker sönder invändigt. I de andra två husen har företaget satt upp armeringsduk i taken för att armera upp dem och förhindra sprickbildning. NN:s  fru tyckte detta var för dyrt och de valde därför det billigare alternativet utan armeringsduk, skriver Ferlin Måleri & Fasadputs.

Men Allmänna Reklamationsnämnden håller med husägaren om att arbetet inte är fackmannamässigt. Det är byggföretagets ansvar att säkerställa att husägaren väljer en lösning som är bra. Om den inte är det ska man inte ta på sig arbetet utan istället avråda kunden.

- Med hänsyn till Ferlin Måleri & Fasadputs uppgifter om att huset var felkonstruerat anser nämnden att företaget borde ha avrått NN från att låta utföra uppdraget utan armeringsduk. Såsom uppdraget har utförts har det inte varit till nytta för NN, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Nämnden rekommenderar företaget att ersätta husägaren med 10 000 kronor.