Fick skador på fasaden efter utförd dränering

Avloppsrör, fasad och stuprör skadades när en husägare fick en ny dränering, och dräneringen visade sig inte vara fackmässigt utförd.

Dränering pågår, dock inte den som den här nyhetsnotisen handlar om.

Dränering pågår, dock inte den som den här nyhetsnotisen handlar om. Foto: Jultomtepappan

En husägare i Nyköping fick skador på sitt hus efter en omdränering, och menar på att det är byggföretaget som utfört dräneringen som har skadat det. Bland annat genom att grävskopan skadat fasaden, och genom att avloppsrör och stuprör förstörts. Vidare är inte dräneringen fackmässigt utförd.

Byggföretaget anser dock att husägaren har fel i sina påståenden. Eftersom de inte lyckats nå en överenskommelse valde husägaren slutligen att gå till Allmänna Reklamationsnämnden.

I sin anmälan skriver han att han inte anser att han ska behöva betala fakturan för arbetet eftersom det inte är fackmässigt utfört, samt att han bör ersättas med 150 000 kronor. Skadeståndet inkluderar lagning av fasaden, ommålning av huset, uppgrävning av avloppsrör med mera.

I sitt svar på anmälan skriver byggföretaget inget om fasaden. Däremot skriver man att det är saker som skett efter arbetet som gjort att dräneringen blivit påverkad. 

- Besiktningsprotokollet är inte trovärdigt. Det har körts maskiner på hustomten som har påverkat och förändrat R L Maskinservices utförda arbete.

Men Allmänna Reklamationsnämnden anser att bevisningen är tillräcklig.

- Nämnden anser att felen är av sådan art och omfattning att det finns grund för hävning av avtalet. R L Maskinservice ska därför rekommenderas att avstå från betalningskrav mot NN. Nämnden konstaterar vidare att NN har drabbats av kostnader, bland annat för besiktning och reparationer, för att åtgärda de skador som R L Maskinservice orsakat. Nämnden anser att det belopp som R L Maskinservice ska ersätta NN med bör uppgå till skäliga 30 000 kronor.

Därmed rekommenderas byggföretaget att gå med på att häva avtalet, samt ersätta husägaren för skadorna.