Stora skillnader i fuktsäkerhet för olika våtrumskonstruktioner

Badrum under uppförande.

Badrum under uppförande.

Större risk för vattenskador med vissa våtrumskonstruktioner jämfört med andra.

Genom att välja "rätt" våtrumskonstruktion kan du minska risken för dyra fuktskador enligt Villaägarnas Riksförbund. De har låtit en byggnadsteknisk konsultbyrå testa olika väggkonstruktioner avseende fuktsäkerhet, och sett att det är stor skillnad mellan dem.

- De flesta konsumenter vet inte att fuktsäkerheten skiljer sig åt mellan olika typer av väggkonstruktioner. Vad många däremot vet, är att det är dyrt, att det medför stora besvär och tar långt tid att åtgärda vattenskador. Konsumenter som funderar på nytt badrum får nu större möjligheter att välja en våtrumsvägg med lägre risk för vattenskador, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert hos Villaägarna.

Resultatet visar, inte så oväntat, att konstruktioner utan organiskt material får bäst resultat. Sämst får kartongklädd gipsskiva.

- Kartongklädd våtrumsgips ökar konsekvenserna vid fuktskador jämfört med våtrumsskivor utan biologiskt material. Finns det annat biologiskt material i väggen som kan få påväxt, exempelvis träreglar blir konsekvensskillnaden mindre. Är den kartongklädda skivan det enda biologiska materialet i exempelvis en stålregelvägg blir skillnaden i möjlig påväxt stor. Kartongklädd gips bör undvikas i våtrumskonstruktioner. Inte minst beroende på användandet av fungicider för att öka motståndskraften mot mögel i dem, går att läsa i rapporten.

Våtrumsväggarna har fått betyg mellan 1-5 där 5 är bästa betyg avseende fuktsäkerhet. Resultatet blev som följer:

Väggtyper Betyg
Säker vatten våtrumsvägg med kartongklädd gipsskiva, 
tätskikt, kakel
2
Säker vatten våtrumsvägg, våtrumsskiva i fibercement, 
tätskikt, kakel
2
Träregelvägg med dubbla våtrumsskivor, 
tätskikt, kakel
2
Stålregelvägg med dubbla våtrumsskivor, 
tätskikt, kakel
3
Träregelvägg med enkel våtrumsskiva, 
tätskikt, kakel
2
Stålregelvägg med enkel våtrumsskiva, 
tätskikt, kakel
3
Massiv konstruktion i autoklaverad lättbetong, 
tätskikt, kakel
4
Massiv konstruktion i lättklinkerbetong, puts, 
tätskikt, kakel
4