Badrum

Måla eller tapetsera badrummet enligt MVK:s branschregler

Även den som målar och tapetserar sitt badrum har branschregler att följa, liksom den som väljer att klä badrummet i kakel eller plastmatta. Vi tittar närmare på Måleribranschens Våtrumskontrolls regler för att måla våtrum.

Badrum med blåmålad träpanel.

Badrum med blåmålad träpanel. Foto: Mäklarfirman Wrede

Det är trendigt att måla eller tapetsera hela eller delar av badrummet idag. Tapeten/färgen och underlaget man använder då bör vara anpassat för våtrum. 

De flesta känner till att den som bygger badrum med kakel och klinker eller plastmatta ska följa branschregler från Byggkeramikrådet (BKR), Svensk Våtrumskontroll (GVK) och Säker vatten. Branschreglerna är den branschens tolkning av Boverkets byggregler.

MVK logoMen när du målar eller tapetserar badrummet finns det också branschregler att följa, nämligen Måleribranschens Våtrumskontrolls branschregler (MVK). MVK är ett samarbete mellan Sveriges Färg och Limföretagare, SVEFF, och Måleriföretagen i Sverige med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar.

De våtrumsprodukter som godkänns får använda den här logon.

Här hittar du en lista på MVK-auktoriserade företag.

Gröntapetserat badrum
Foto: Twigs & Lilies Design

Så fungerar MVK

Målarna vid ett MVK-auktoriserat företag har gått en utbildning i våtrumsmålning. Arbetsledaren på företaget har gått samma utbildning samt en arbetsledarutbildning med fokus på just våtrumsprojekt. De certifierade företagen har krav på sig om att utföra egenkontroll som du som husägare sedan får ta del av. De ska känna till och följa branschstandardens system och utförandeanvisningar. Med system avses produkter testade för att fungera i våtrum både ensamt och tillsammans med andra produkter i det systemet.

Att välja en av dessa utgör dock ingen garanti för att du får en 100-procentig hantverkare, utan det är precis som hos BKR och GVK att du själv måste ta in offerter från flera och kolla upp företaget noggrant innan du bestämmer dig. 

Ska du måla eller tapetsera ditt badrum är det viktigt att du gör mesta möjliga för att säkerställa att badrummet följer branschstandardens regler så att din försäkring gäller om en olycka skulle inträffa.

Tapetserad toalett
Foto: Alexandra Kidd Design

Försäkringsbolagen kräver att badrummet målas enligt MVK:s branschregler

Eftersom försäkringsbolagen säger att ditt badrum ska vara fackmannamässigt byggt för att försäkringen ska gälla är det i praktiken de här organisationernas branschregler man lutar sig mot.

Håkan Franzén
Håkan Franzén

Även MVK fokuserar på godkända system och utförandeanvisningar. Och precis som GVK, BKR och Säker Vatten har de en certifiering för behöriga våtrumsmålare. De försäkringsbolag vi har talat med meddelar också att det är MVK:s regler de lutar sig mot vid skador i målade eller tapetserade våtrum.

– Om det uppstår en skada i ditt badrum kommer vi att titta på de regler som gäller för respektive branschorganisation. Utifrån det gör vi då bedömningen om yt- och eller tätskiktet gjorts enligt dessa branschregler. Är det inte gjort på rätt sätt, lämnas ingen ersättning. Är badrummet målat eller tapetserat så är det MVK som gäller för denna bedömning, berättar Håkan Franzén, Trygg Hansa.

Grönmålat badrum
Foto: Vanitas Design

Detta säger MVK:s branschregler

Målsättningen är att systemet ska ha en teknisk livslängd på minst tio år. Man skiljer på färgsystem för våtrumszon 1 och våtrumszon 2, där man har krav på att systemet ska vara vattentätt i zon 1 och som minst vattenavvisande i zon 2. Vidare har man också en separat lista med godkända system för ommålning.

Varje färgsystem som godkänts har sedan sina separata utförandeanvisningar. Du måste därför utgå från det färgsystem som valts för att veta i detalj hur produkterna ska användas och i vilka konstruktioner de är godkända.

I Beckers anvisningar anger man ett antal väggkonstruktioner som är godkända att målas med MVK-certifierade produkter. Två exempel:

  • Innervägg: målat tätskikt (MVK-godkänt), gipsskiva, regelverk med mellanliggande isolering (100 mm), gipsskiva och ytskikt (10 000 s/m). Anm. träregelverk kan användas men konstruktionen blir fuktsäkrare med plåtregelverk.
  • Yttervägg: målat tätskikt (MVK-godkänt), gipsskiva, plastfolie (2 000 000 – 4 000 000 s/m), träregelverk med mellanliggande isolering (170 mm), utegips, luftspalt och träpanel.

Begreppet s/m avser ånggenomgångsmotståndet.

Väggpaneler i badrum
Foto: The Gilded Nest

Vidare ska man i deras system använda våtrumsväven Tasso ihop med våtrumsfärgerna. De anger även produktnamn på fogmassor, spackel och liknande som man måste välja för att det ska passa in i systemet. Man ska inte använda silikon i det här systemet.

Det går bra att använda kartongklädd gipsskiva, men man rekommenderar en mer fukttålig sådan (våtrumsskiva). Om man använder en mer sugande skiva ska denna först förlimmas med utspädd våtrumsgrund.

Vid anslutning till kakel och klinkers ska målningsbehandlingen överlappa det keramiska materialets tätskikt, och vid anslutning mot plastmatta ska språnget mellan plastmatta och vägg spacklas och slipas. Armeringsduken ska dras ned över kanten. Finns det exempelvis vaxskikt ska detta avlägsnas i området där mattan utgör tätskikt. Sedan ska målningsbehandlingen utföras så att den fortsätter 3-5 millimeter nedanför armeringsdukens kant.

Detta är anvisningarna i korthet för att visa ett exempel på hur ett system kan se ut och hänga ihop. För mer detaljerade anvisningar bör du läsa igenom den digitala versionen av utförandeanvisningarna för det färgsystem du har valt.

Läs mer

Sätta tapet i badrum 
Träpanel i badrum