Välj rätt våtrumsskiva till badrummet

Våtrumsskivorna monterade.

Våtrumsskivorna monterade. Foto: Medlemmen Ran9

Vilken typ av skiva ska du välja när du renoverar ditt badrum? Kartonggips, våtrumsskiva av cellplast, våtrumsskiva av fibergips? Det finns många olika typer. Så här kan du tänka.

När du bygger upp en vägg i ett badrum finns det olika typer av skivor att välja mellan. Dels finns det vanlig kartongbeklädd gips, dels finns det så kallade våtrumsskivor. De senare kan ha lite olika konstruktion, men rent generellt är de mer fukttåliga och därför mer lämpliga tillsammans med vätskebaserade tätskikt som ju inte får användas i våtzon 1/duschplats.

Välj tätskiktssystem först

När du ska välja skiva till väggar i ditt badrum bör du i första hand utgå från tätskiktssystem, inte från typ av våtrumsskiva. Olika skivor passar nämligen med olika tätskiktssystem. Enligt Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) fungerar vanlig kartonggips utmärkt i både våtrumszon 1 och zon 2, så länge du inte använder ett rollat tätskikt. Kartonggips bör användas tillsammans med tätskiktsfolie, alternativt med plastmatta.

– Plastmatta kan användas även som tätskikt i keramiska konstruktioner, som tätskikt på kartonggips. Det har man gjort i 40 år och sett att det fungerar bra. Men det vanliga är att hemmafixare använder vätskebaserade tätskikt eller tätskikt av folietyp, säger Johan Aspelin, GVK.

Att rolla tätskiktet är enklare än att montera folie, medan plastmatta bara bör läggas av en professionell golvläggare.

Väljer du ett vätskebaserat tätskikt - alltså ett som rollas - fungerar däremot inte kartonggips lika bra. I zon 1 är det helt uteslutet, och i zon 2 måste tätskiktet ha ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m för att vara säkert. Därför rekommenderas generellt en så kallad våtrumsskiva tillsammans med vätskebaserade tätskikt. 

Våtrumsskivor finns i ett antal olika varianter, där två vanliga består av:

  • Cellplast med cement
  • Fibergips

Byggkeramikrådet (BKR) rekommenderar även de att utgå från den typ av skiva som  tillverkaren av tätskiktet rekommenderar.

– Vi rekommenderar att man använder någon form av våtrumsskiva. Sedan vad den består av säger vi inte så mycket om, det är upp till skivtillverkaren. Om skivtillverkaren rekommenderar användning av kartongklädda skivor i våtrummet eller någon form av våtrumsskiva är upp till dem, säger Ralf Jerad, vd för BKR. Han anser också att du bör läsa igenom monteringsanvisningen för ditt tätskiktssystem och se vilken typ av skiva som rekommenderas ihop med det.

Kartonggips
Kartonggips.

Därför är det viktigt att välja rätt skiva

För ett par år sedan var det en del ståhej kring olika typer av skivor för badrum. Det man hade upptäckt var att vätskebaserade tätskikt fungerade mindre bra tillsammans med kartonggips. 

– När du duschar på kakel och klinker har du fästmassa som blir uppfuktad. Om du då har duschplats mot yttervägg får du en stor temperaturskillnad, och det ger en fuktbelastning på väggen. Då måste tätskiktet vara tillräckligt tätt för att stoppa fukten från att vandra ut. Därför måste det vara folie eller plastmatta, annars fuktas skivan. När man upptäckte detta insåg man att det kommer att behövas våtrumsskivor som klarar fukten om man ska ha dem tillsammans med vätskebaserade tätskikt som ju inte var tillräckligt ångtäta, säger Johan Aspelin.

Vägg utan skiva
Vägg före uppsatt skiva.

Våtrumsskivorna står med andra ord emot fukt i ångfas betydligt bättre. Men eftersom de är mer fukttåliga är de också tätare. Därför kan det vara så att du måste använda dem tillsammans med en viss typ av lim, eller att tätskikten ska hängas inom ett visst tidsintervall. Just vidhäftningen är nämligen en mycket viktig egenskap för kombinationen tätskikt och skiva.

– Fukten i limmet måste ta vägen någonstans. Då måste man ha rätt lim, hänga upp produkten i rätt tidsintervall osv, säger Johan Aspelin.

Därför är det av stor vikt att du läser på noggrant när du väljer skiva eftersom den kan ha specifika installationskrav för att säkerställa godkänd vidhäftning. Likaså bör du se till att skivan passar till den yta du valt - dels i form av vad du har för material i väggar och golv, dels att den är lämplig för användning tillsammans med kakel/klinkers/plastmatta.

– Jag tycker att man ska börja med att välja tätskikt och först efter det välja typ av skiva, det är bättre än att göra tvärtom, säger Johan Aspelin.

Här hittar du listor med provade våtrumsskivor och deras egenskaper:
https://www.gvk.se/godkanda-produkter/vatrumsskivor/
https://www.bkr.se/fakta/vatrumsskivor/

Ta in flera offerter

Slutsatsen efter att ha talat med GVK och BKR är att kartonggips är billigt och det har man sett fungerar bra i system med tätskiktsfolie eller plastmatta, medan de lite dyrare våtrumsskivorna är för dig som väljer ett vätskebaserat tätskikt. Detta oavsett om du har plastmatta eller kakel/klinkers på väggar och golv. Vätskebaserade tätskikt är å andra sidan billigare än duk. Du bör därför ta in offerter från flera olika entreprenörer och be dem specificera vilket system de använder om du vill kunna jämföra kostnaden för de olika systemen.

Om du väljer ett vätskebaserat tätskikt bör du välja en provad våtrumsskiva som godkänts, samt följa de tillverkarspecifika råd som finns för dessa när de monteras.

Våtrumsskiva
Medlemmen cust3000 byggde badrum med våtrumsskivan Fibo Trespo. Foto: cust3000

Läs mer

Renovering litet badrum – Fibo Trespo
Nytt badrum, ett gör-det-själv projekt