Villaägarna varnar för ny byggskandal hos putsfasader

Villaägarna varnar för ny byggskandal hos putsfasader

Enstegstätade putsfasader säljs numera som dränerade sådana och kallas ibland för tvåstegstätade.

Enstegstätade putsfasader räknas som en av de största byggskandalerna i Sverige. Nu går Villaägarnas riksförbund ut och varnar för att en ny byggskandal, relaterad till dessa, kan vara i sin linda. De har undersökt dränerade enstegstätade putsfasader och sett att dessa har en risk för påväxt av mögel, samt att de i vissa fall marknadsförs som tvåstegstätade fasader.

- Syftet med undersökningen är att undvika att villaägare och andra konsumenter drabbas av ytterligare en stor byggskandal med enstegstätade fasader, säger Johan Smeds, Villaägarnas byggnadstekniska expert.

Rapporten visar att den dränerade enstegstätade fasaden som används idag är bättre än den odränerade varianten, men långt ifrån lika bra som en ordentligt tvåstegstätad fasad med luftspalt. Den dränerade varianten är utrustad med en dränerande klimatskiva av mineralull. Men nivåerna för när förutsättningar för påväxt av mögel förekommer överskreds för bägge typerna i Villaägarnas undersökning.

- Eftersom vår undersökning visar varför de dränerade enstegstätade fasaderna är bristfälliga blir det svårt för byggbolag att använda konstruktionerna utan att ta ansvar för bristerna, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Läs hela rapporten här.