RISE: "Ozongeneratorer bör inte användas för privat bruk"

Ozongenerator är en quick fix som bör undvikas enligt ny rapport.

Ozongenerator är en quick fix som bör undvikas enligt ny rapport. Kollage: Villaägarnas riksförbund

En ny rapport visar att ozongeneratorer bör undvikas som lösning för dålig luftkvalitet inomhus.

Ozongeneratorer används bland privatpersoner för att förbättra luftkvaliteten inomhus. Men ozon kan orsaka inflammation i luftvägarna, detta visar en analys som RISE (Research Institutes of Sweden) tagit fram å Villaägarnas vägnar.

- Ozon i sig orsakar luftvägsbesvär men är även en potent oxidant som kan bilda hälsofarliga nedbrytningsprodukter, skriver Eva Emanuelsson i sammanfattningen från RISE.

Detta ihop med det faktum att ozongeneratorn bara är en snabblösning, inte något som löser de bakomliggande problemen, gör att Villaägarnas ställer sig tveksamma till produkttypen och nu går ut med ett pressmeddelande där man säger att den inte bör användas av privatpersoner.

- Vår slutsats är att ozongeneratorer inte bör användas av privatpersoner som en enkel och generell metod för att åtgärda dålig luftkvalitet inomhus, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Istället rekommenderar de att man går direkt till källan till problemen. Om det exempelvis är fuktproblem bör man i förstahand åtgärda dessa. En slutsats som RISE delar.

- Den som tror sig åtgärda problem med exempelvis mögel i en sommarstuga med ett ozonaggregat, riskerar att utsätta både sig själv och andra för ozon, en stor mängd oönskade nedbrytningsprodukter och samtidigt förvärra situationen genom att skjuta upp åtgärden för att ta bort ursprungsproblemet. Mögel åtgärdas enklast genom att ta bort fuktkällan och ersätta eller rengöra angripet material. Det finns ingen enkel universell genväg som löser problemet på längre sikt, säger Eva Emanuelsson.

Läs mer

Ozonrening - för bra för att vara sant?
Välj rätt luftrenare hemma