Vedeldning påverkar immunförsvaret negativt

Vedeldning påverkar immunförsvaret negativt

Rökpartiklar från vedeldning sänker immunförsvaret och orsakar inflammationer.

Då och då blossar det upp grannosämja i tätbebyggda områden på grund av illaluktande rök från vedeldning. Nu har en avhandling släppts vid Umeå Universitet, och den visar att röken kan vara farlig. Den lämnar partiklar efter sig vid inandning, och de påverkar hälsan negativt - detta även om det sitter nyutvecklad förbränningsteknik i kaminen eller pannan.

– Inandad sotig vedrök tenderar att fastna i lungorna och ger effekter på immunförsvarets celler, som vi inte hade förväntat oss, säger Ala Muala, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt läkare, specialist i lungmedicin, vid medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hans undersökningar på testpersonerna visar att 30 procent av rökpartiklarna fastnar i lungorna även om det handlar om ny förbränningsteknik. Partiklarna försämrar hälsoläget för personer med astma och KOL, de orsakar även inflammation i luftrören och ger ökad risk för lunginflammation.

– Framför allt sotig vedrök åstadkommer inflammation i lungornas bronker, samtidigt som immunförsvaret kan påverkas på ett negativt sätt. Detta kan vara förklaringen till att frekvensen av symtom, luftvägssjukdom och luftvägsinfektioner ökar i samband med vedeldning, säger Ala Muala.

Ved är idag det vanligaste biobränslet för uppvärmning av hus.