Solceller

Solenergi minskar familjens elnota

Familjen Pettersson installerade solceller.

Familjen Pettersson installerade solceller. Foto: Gunilla Pettersson

Allt fler småhusägare vill producera sin egen el. Familjen Pettersson i Tidaholm gjorde slag i saken och investerade i solcellspaneler med anslutning till elnätet. Efter en solfattig vinter är produktionen nu i full gång med plusresultat under soliga dagar.

Dennis och Gunilla Pettersson uppskattar solskenet mer än de flesta. Sedan i oktober tillverkar de el med hjälp av solcellspaneler. Panelerna upptar 45 kvadratmeter av taket i söderläge och har en sammanlagd effekt på 6000 watt. Bredvid panelerna sitter en mindre solfångare som under några år bidragit till att värma husets tappvarmvatten.

- Solfångaren har fungerat så pass bra att det kändes naturligt att gå vidare och satsa på solceller. Vi har även erfarenhet av att använda solceller i vår husbil och vet att tekniken fungerar utan problem, säger Dennis Pettersson.

Familjen bor i en enplansvilla, byggd 1988, som värms upp med luftburen elvärme med värmeåtervinning i ventilationen. Hushållets elförbrukning har legat kring 16 000 kWh per år.

- Elen har blivit dyrare, samtidigt som solcellerna blivit effektivare och priserna lägre. Det har ökat motivationen att investera, samtidigt som jag tycker att det är intressant med miljövänlig teknik, säger Dennis.

Via internet hittade han en leverantör av solcellsystem för nätanslutning. Systemet levererades i oktober och kostade omkring 200 000 kronor.

- Vi hade kunnat köpa ett mindre antal paneler och bygga ut efterhand, det är ju en fördel med systemet. Men vi föredrog en större engångsinvestering.

Under en dag monterade Dennis och hans far upp panelerna på taket. Därefter kom en behörig elektriker och kopplade in anläggningen, vilket är ett krav. Solcellspanelerna har en garantitid på 25 år och kräver inget egentligt underhåll, annat än att man får borsta bort löv och snö.

- Panelerna ligger i utmärkt söderläge, men däremot är taklutningen lite låg, bara 28 grader. Det påverkar effekten under vintertid då solen står lågt och snön kan bli liggande. Alternativet hade varit att placera panelerna på tomten på stativ, men det kändes opraktiskt och inte särskilt tilltalande.

Solcellerna alstrar likström som omformas till växelström med en växelriktare, som är placerad i tvättstugan. Från växelriktaren går strömmen till husets elcentral och fördelas så att eventuell överskottsproduktion kan matas ut på det allmänna elnätet.

- Det lokala elnätsföretaget har varit här och installerat en speciell typ av mätare som kan avläsa elen åt båda håll. Tjänsten är numera kostnadsfri enligt lag.

Familjen har tecknat ett avtal med ett elhandelsföretag för att kunna sälja överskottsel som hushållet inte konsumerar. Det krävdes en del sökningar och samtal för att hitta en lämplig köpare.

- Marknaden är så pass ny att det hittills bara är ett fåtal elbolag som erbjuder denna tjänst till småproducenter. Dessutom finns det geografiska begränsningar då vissa lokala bolag bara köper el om man tillhör deras nätområde eller bor i närområdet.

Dennis hittade ett mindre elhandelsföretag som köper familjens el till marknadspris, vilket motsvarar medelpriset på det rörliga spotpriset på elbörsen NordPool.

- Avtalet är okej, men personligen tycker jag det vore bättre med ett fast pris med tanke på att jag levererar el på dagen då elen är som dyrast, säger Dennis.

Sedan flera år pågår en diskussion på politisk nivå om att införa så kallad nettodebitering, det vill säga att elproducenten ska kunna kvitta sin egen produktion direkt mot förbrukningen. Men detta förslag är, främst på grund av skattetekniska skäl, fortfarande under utredning.

Sedan familjen tog sin anläggning i drift har elproduktionen av naturliga skäl varit ganska liten. Vinterhalvåret är solfattigt, men Dennis har ändå märkt att solcellerna ger ett visst utbyte även vid mulen väderlek. I mars, den hittills ljusaste månaden, ökade dock produktionen markant och uppgick till 550 kilowattimmar, vilket var mer än den månadens elkonsumtion i hushållet.

- Den stora förtjänsten ligger ju inte i den el jag säljer utan i själva besparingen, det vill säga den el jag slipper köpa, konstaterar Dennis.

Oavsett hur lång återbetalningstiden blir för investeringen är Dennis övertygad om att han gjort ”en klok satsning”.

- Man kan jämföra solcellerna med alla andra investeringar. Köper du till exempel en ny bil så sjunker dess värde markant så fort du kör ut från bilhallen. Solpanelerna däremot bidrar till att sänka driftkostnaderna, samtidigt som de ökar värdet på vårt hus.

- Dessutom känns det bra att kunna tillvarata den energi som solen erbjuder och därmed göra en kreativ insats för miljön.