Pellets, Värme

Pelletsbrännare - allt du behöver veta

Till vänster Michael Nylunds brännare, till höger Torgny Vikbladh vid sin.

Till vänster Michael Nylunds brännare, till höger Torgny Vikbladh vid sin.

Planerar du att investera i en pelletsbrännare? Här får du en kort genomgång om användning, teknik och ekonomi för en pelletsbrännare.

Så använder du pelletsbrännaren
En pelletsbrännare
använder du i kombination med en värmepanna för att värma husets vattenburna uppvärmningssystem. Brännaren ger bäst energiutbyte och kräver minst skötsel om den är en inbyggd i en panna som är anpassad för pelletseldning, så kallad pelletspanna. 

Ett billigare alternativ är att köpa en separat pelletsbrännare och montera den i en befintlig olje-/vedpanna (kombipanna). Det du ska tänka på är att flamman från brännaren ska ha plats att brinna ordentligt och att det finns bra utrymme för askan. Är du osäker på om din panna är lämplig att konvertera till pelletseldning bör du kontakta en installatör för bedömning.

Generellt sett blir verkningsgraden lägre om du använder en kombipanna jämfört med en komplett pelletspanna. Är pannan dessutom gammal, äldre än tio år, blir investeringen sällan driftekonomiskt motiverad. Kombipannor har inte heller något automatiskt system för att hantera askan. Det innebär att du själv måste aska ur pannan relativt ofta eller installera ett kompletterande hjälpmedel. 

En pelletsbrännare för ”en normal villa” kräver vanligtvis en effekt kring 15-20 kW. En installatör kan hjälpa dig att dimensionera anläggningen utifrån husets effektbehov.

Tekniken bakom en pelletsbrännare

Pelletsbrännaren kan ha lite olika komponenter beroende på modell, men består i regel av en skruv som matar fram pelleten, ett förbränningsrum, en fläkt för lufttillförsel, en tändningsanordning och ett styr- och regelsystem. Styrenheten ser till att rätt mängd bränsle matas in efter aktuellt värmebehov. När brännaren värmt pannvattnet till önskad temperatur avbryts matningen av bränsle helt, eller övergår till ”sparlåga” (underhållsfyr).

Det finns huvudsakligen tre kategorier av pelletsbrännare:

1.Övermatade brännare (även kallade fallrörsbrännare). Denna typ av brännare, som har ett fallschakt och en extern skruv, går ofta bra att montera i en kombipanna. Brännaren arbetar, likt en oljebrännare, med start och stopp utan underhållsfyr.

2. Undermatade brännare. Denna typ har ett internförråd av bränsle och en inbyggd doserskruv som pressar in bränslet underifrån, vilket ger en effektiv förbränning.

3. Horisontalmatade brännare. Denna typ liknar den undermatade brännaren, men matar fram pelleten horisontalt.

Generellt kan man säga att undermatade och horisontalmatade brännare kräver mindre underhåll och kan eldas under längre perioder. Övermatade brännare är mer beroende av regelbunden rengöring för att fungera optimalt, men har å andra sidan få rörliga delar vilket gör tekniken driftsäker.

Exempel på varumärken: JanFire, PellX, Baxi, EcoTec, Ariterm, Nibe, Viking

Investeringskostnad för en pelletsbrännare
En pelletsbrännare med en effekt på 15-20 kW kostar cirka 15 000-25 000 kr, exklusive installation. En komplett anläggning (pelletspanna) kostar cirka 35 000-60 000 kr. Tänk på att det tillkommer ytterligare kostnader för bulkförråd, leveranser med mera.
Priset på pellets varierar efter säsong, var du bor i landet och hur stora partier du handlar. För närvarande (aug 2013) ligger pelletspriserna i genomsnitt kring 65 öre/kWh.