Många oroliga över elfakturan

Många oroliga över elfakturan

Foto: Byggahus.se.

Det har varit dyra elfakturor på många håll i landet sista månaderna, och hushållen oroar sig över framtida höjningar.

Det har varit en kall och lång vinter vilket drivit upp elpriserna och även ökat på elförbrukningen hos många. En ny undersökning visar att 20 procent av hushållen oroar sig när det är dags att betala elräkningen. Enligt Greenely, som är det företag som genomfört undersökningen, har det inte varit ovanligt med fakturor på uppemot 5 000 kronor.

Utöver den kalla vintern påverkas hushållens bild av elpriserna även av de ökade elnätsavgifterna.

- I och med att elnätsbolagen har naturliga monopol så finns inte samma möjlighet för den vanliga konsumenten att jämföra och byta elnätsbolag, det elnätsbolag man har är ju beroende av var man väljer att bo. Det många husägare dock har valt att göra är att minska sitt beroende av energibolagen genom att installera solceller på sitt tak. Tack vare att man på så sätt kan bli delvis självförsörjande så minskar man den volym el man behöver köpa in från elnätet och därmed de kostnader man behöver betala, säger Mohammed Al Abassi, vd för Greenely.

Undersökningen visar att 70 procent av hushållen oroar sig för ytterligare höjning av elnätsavgifterna.

- Energimarknadsinspektionen har uppmärksammat detta och har därför lagt fram en rapport till regeringen med rekommendationer kring hur man ska ta tillvara på kundernas intressen och begränsa hur mycket elnätsbolagen kan höja sina avgifter.