Ekonomi

Energimyndigheten: Allt fler väljer rörligt elpris

I december förra året var gruppen som valt rörligt elpris rekordhög, andelen blev hela 32,2 procent. Detta visar på att trenden där allt fler väljer rörligt elpris fortsätter, även om ökningstakten avtagit något jämfört med 2011. Statistiken från Energimyndigheten visar också att andelen med tillsvidareavtal nådde bottenrekord under fjärde kvartalet förra året med sina 18,6 procent.

- Trenden att andelen för rörligt elprisavtal växer och att tillsvidareprisavtalen minskar har pågått länge. Om man jämför andelarna för år 2012 med 2008 ser man att andelen med rörligt avtal har ökat med 10 procentenheter och andelen med tillsvidareavtal har minskat med 16 procentenheter, säger Charlotte von Sydow på Energimyndigheten.

Trots att avtal med rörligt elpris ökar var det färre som valde att byta elleverantör under fjärde kvartalet 2012. Totalt bytte 8 procent färre jämfört med året innan. Slutsiffran stannade på 138 509 hushåll.