Elnätsavgifterna klättrar stadigt uppåt

Elnätsavgifterna klättrar stadigt uppåt

Energimyndighetens granskning visar på klättrande elnätsavgifter de senaste åren, och ett domslut gör att trenden håller i sig även i år.

Samtidigt som elpriserna sjunker så ökar elnätsavgifterna. Energimyndigheten har undersökt utvecklingen fram till och med 1 januari i år och kan se att ökningen för husägare ligger på 1,6 procent det senaste året.

De som haft störst höjning är dock lägenhetsinnehavare. För dem ökade elnätsavgiften med 2,3 procent under förra året.

Trenden ser heller inte ut att avta. Fortum har exempelvis genomfört två höjningar i år, och lutar beslutet mot en dom i Kammarrätten i Jönköping som medger för företagen att ta ut högre avgifter än vad Energimarknadsinspektionen tidigare tillåtit. Fortum meddelade även sina kunder att de under flera år fått hålla tillbaka på höjningarna trots att de skulle ha behövt dem för att förbättra näten, och att den nya höjningen därför är ett måste. Samtidigt gör de årligen stora vinster.

– Vi hade en annan uppfattning om vad som är rimligt men domen ger elnätsföretagen rätt att höja sina avgifter kraftigt, säger Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Även EON och Vattenfall har höjt sina elnätsavgifter i år.