Energi

Elen kan bli dyrare i norra Sverige

Utredning föreslår slopad skatterabatt på el i Norrland, men regeringen är kritiska.

Uppvärmningskostnaderna är högre i de norra delarna av landet, vilket 1981 resulterade i en skatterabatt på el. Nu föreslår en statlig utredning att den rabatten ska tas bort då undantaget löper ut 2017, eftersom den strider mot EU-reglerna. Skattenedsättningen är inte förenlig med EU:s rättsliga krav för att få ge statligt stöd.

Skulle förslaget träda i kraft kan ett hushåll i Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten, som förbrukar 25 000 kilowattimmar per år, behöva betala över 3 000 kronor mer i skatt än vad de gör nu på årlig basis. 

Regeringen välkomnar flera av förslagen i utredningen, men är samtidigt kritiskt inställda till just delen om slopandet av skatterabatten.

- Vi kommer att noggrant undersöka vilka alternativa utformningar av nedsatt elskatt som är möjliga inom ramen för EU-reglerna. Det är inte aktuellt att slopa den särskilda nedsättningen av elskatt i norra Sverige innan vi har hittat alternativa lösningar, säger Charlotte Svensson, statssekreterare på Finansdepartementet.

Nu ska betänkandet remitteras. Först därefter blir det aktuellt att fatta beslut om de olika förslagen.