Domen: Kommunala elnätsbolag får inte göra stora vinster

Borås Elnät AB bröt mot kommunallagen, utnyttjade sin monoplställning och gjorde miljonvinster på på elabonnenterna. Nu har förvaltningsrätten gett elabonnenterna rätt mot Borås stad och säger att självkostnadsprincipen även gäller kommunala elnätsbolag.

Borås stad, som årligen gör stora vinster i sitt elnätsbolag, har nu förlorat i förvaltningsrätten. Domen säger att det inte har varit rätt av kommunen att frångå kommunallagen och istället ta ut så kallad skälig ersättning, självkostnadsprincipen gäller även kommunala elbolag. Flera andra kommuner har i många år agerat på samma sätt som Borås stad, vilket gör domslutet extra intressant.

Ur domen: ”Att koncernbidrag lämnas kan också tyda på att verksamheten bedrivs med syfte att ge större överskott än vad som motiveras av nödvändiga kostnader” 

Således fick boråsbon och advokaten Olle Lindeblad rätt. Och i en artikel i Borås Tidning säger han att han tror att domslutet kommer att stå sig även om Borås stad överklagar. Hans mål är nu att se till att Borås Elnät AB måste betala tillbaka de vinstpengar de tagit ut i strid mot lagen. 

– Jag ser det som helt naturligt att elnätsbolaget nu betalar tillbaka de pengar man i strid mot lagen tagit ut av elabonnenterna. Det är tio års preskription som gäller. Om man inte vill är jag beredd att driva kravet i en civilprocess, säger han till Borås Tidning.

I artikeln går att läsa att Borås stad, under perioden 2005-2010, tagit ut hela 82 miljoner kronor från sitt monopolföretag.