Byggahus.se

Fråga om specifika bygglovsdirektiv

 1. S
  Medlem · 5 inlägg

  StefanBygga

  Medlem
  Jag har en liten konstig fråga angående bygglovsregler och vad som händer när en ny kommun skapas.

  Vi har ett fritidshus som vi tänkte bygga ut med runt 30 kvm för att kunna bo där permanent. Problemet är att kommunen har tagit fram ett direkt som begränsar den totala ytan till max 70 kvm. Direktivet togs fram tidigt 90-tal och sen dess har en kommun skapats.
  Hur blir det med direkt som tagits fram av en annan kommun? Ärver den nya kommunen dessa eller anses de vara ogiltiga?
  Till saken hör även att direktivet gäller enbart för dom personer som INTE var mantalsskrivna på fastigheten 1992. Det kan alltså leda till att grannar kan ha helt olika bygglovsregler att förhålla sig mot.
  Till saken hör även att den förra kommunen var emot permanent boende inom detta område medans den nya kommunen inte är det.

  Så frågan är, går det på något sätt komma runt detta direktiv?
  Är det ens lagligt att ha olika regler beroende på om man var mantalsskriven där eller inte 1992?
  Strider mot EU regler?
   
 2. useless
  Lök. · Gävleborg · 19 363 inlägg

  useless

  Lök.
  Vad säjer planen för området?
   
 3. S
  Medlem · 5 inlägg

  StefanBygga

  Medlem
  När det gäller området finns bara en översiktsplan. Området är inte detaljplanerat.
  I översiktsplanen kan man bl.a läsa:
  Under Bostadsbyggande:
  Däremot ska enskilda initiativ att bygga och utveckla i dessa områden bejakas och stimuleras.

  Samt under Fritidshusboende:
  Kommunens ståndpunkt är att inte motverka konvertering av fritidshus till åretruntboende.
   
 4. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 190 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Är du säker på att det är mantalsskrivning som är kriteriet? Jag äger en fastighet i Nacka som omfattas av områdesbestämmelser som faktiskt också vann laga kraft 1992. Där är regeln att alla fastigheter som då (1992) hade bygglov för permanentbostad får bygga 160 m2, medan vi med bygglov för fritidshus får bygga 75 m2. Inga nya bygglov för permanentbostad har beviljats sedan dess.
   
  • Laddar…
 5. LaszloToth
  Nybyggare · Borås · 45 inlägg

  LaszloToth

  Nybyggare
  Den som bäst kan ge svar på detta är tjänstemännen på din kommun!
   
 6. N
  Medlem · Skåne · 300 inlägg

  Noell

  Medlem
  Rent allmänt så ja, om till exempel en detaljplan eller ett bygglov beslutades när fastigheten låg i kommunen X, så fortsätter det gälla även om fastigheten nu ligger i kommunen Y.

  Däremot förstår jag inte riktigt vad du menar med direktiv? Vad är det för typ av beslut och vem har fattat det?
   
  • Laddar…
 7. M
  Medlem · 1 622 inlägg
  De där direktiven du refererar till, var kommer de ifrån? Finns det beslut tagna i någon form? Om jag förstår dina i lägg rätt omfattas din fastighet inte av någon detaljplan?

  Edit; Ser att @Noell var snabbare med frågan. :)
   
 8. S
  Medlem · 5 inlägg

  StefanBygga

  Medlem
  Med direktiv menade jag områdesplan :)
  Det står i områdesplanen från 1991 att:
  "De hus som används för åretruntboende och där de boende är mantalskrivna på fastigheten vid tidpunkten då planen får laga kraft undantas från denna bestämmelse."

  Det är fattat av den plarkitekt som fanns i den ursprungliga kommunen.

  Samtidigt finns en ny översiktsplan från 2016 från den nya kommunen som säger att:
  Under Bostadsbyggande:
  Däremot ska enskilda initiativ att bygga och utveckla i dessa områden bejakas och stimuleras.
  Exempel på sådana byar eller områden är Leken, Lekhyttan, Hidinge, Hidingebro, Gropen, Kvistbro, Tångeråsa, Edsberg,Kräcklinge, Hackvad, Vekhyttan, Tryggeboda, Dormen/Bäckatorp, Hinderstorp, Lillsjöstrand.


  Samt under Fritidshusboende:
  Kommunens ståndpunkt är att inte motverka konvertering av fritidshus till åretruntboende.

  Fram min synvinkel så borde översiktsplanen vara rådande nu eftersom den har 1) kommit senare 2) bestämts av den nya kommunen.
  Områdesplanen från 1991 gäller i detta fall området Leken.
   
 9. N
  Medlem · Skåne · 300 inlägg

  Noell

  Medlem
  Utgår från att du med "områdesplanen" menar områdesbestämmelser?

  Områdesbestämmelser är, liksom detaljplaner, juridiskt bindande. En översiktsplan är det inte. Så en ny översiktsplan släcker inte ut gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser.

  Om det tex finns en detaljplan som anger bostäder för ett område. Sen gör kommunen en ny översiktsplan som pekar ut området som ett utvecklingsområde för nya industrier. Då händer ingenting med byggrätterna för området förrän kommunen faktiskt ändrat detaljplanen till att medge industri.
   
 10. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 190 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Så vitt jag förstår efter en del googlande så är "områdesplan" ett äldre begrepp som sedan länge ersatts av fördjupad översiktsplan. Här t.ex:
  https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/kommunal-planering/omradesplaner/
  "Områdesplan är ett begrepp som inte längre brukas. Det har ersatts av s.k. fördjupad översiktsplan med en särskild innebörd enligt Plan- och Bygglagen (PBL)."
  Om det stämmer så borde det vara den senaste översiktsplanen som gäller.
  Så här säger Boverket om översiktsplaner:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/nytta/
  "Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt underlag för domstolar vid överprövning av detaljplaner och bygglov. Kommunen bör tydligt motivera sina ställningstaganden i översiktsplanen för att ge stöd vid domstolarnas prövningar."
   
  • Laddar…
 11. N
  Medlem · Skåne · 300 inlägg

  Noell

  Medlem
  Jag hade inte koll på att en områdesplan var en äldre föp. Jag säger inte emot men det låter väldigt märkligt att något så översiktligt som en föp skulle innehålla så preciserade direktiv om exakt bostadsarea, datum och mantalsskrivning. Men gamla planer kan å andra sidan innehålla mycket märkligheter :p

  Men om den är juridiskt likställd med en föp bör TS kolla upp vad som står i gällande översiktsplan och antagandebeslutet. En översiktsplan ska/bör beskriva hur den förhåller sig till tidigare antagna föpar och planprogram och i vilka delar de fortfarande är aktuella.

  Om en föp anses vara helt inaktuell i och med ny översiktsplan brukar den i regel upphävas i samband med att översiktsplanen antas. Det ska framgå av beslutsprotokollet.

  Oavsett så om det är så, så pratar vi om två olika typer av icke bindande juridiska dokument. Jag har svårt att de bestämmelserna Isf skulle hindra bygglov om kommunen är positivt inställd till utveckling av området.
   
  Redigerat 24 feb 20:06
 12. N
  Medlem · Skåne · 300 inlägg

  Noell

  Medlem
  Uppdatering:

  Eftersom TS gav lite googlingsbara ledtrådar och skrev vilket område det gällde så hittade jag dem.

  Det är områdesbestämmelser, och finns med under gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på aktuell kommuns hemsida.

  Eftersom det är väldigt tydligt beskrivet att syftet med områdesbestämmelserna är att begränsa byggrätterna och att förhindra att folk bosätter sig där permanent kan det nog bli knepigt att komma runt. Även om kommunen idag skulle se positivt på en utveckling av området så måste områdesbestämmelserna upphävas eller ersättas av en detaljplan först.

  Angående det där med mantalsskrivna så stod det bara i beskrivningen. I bestämmelserna på kartan står enbart att bruksarea inte får överstiga 70 kvm. Men tillsammans med syftet är det kanske möjligt att det fungerar.
   
 13. H
  Moderator · Stockholm · 42 998 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Men formuleringen att reglerna inte gäller om någon är mantalsskriven där. Är det verkligen lagligt? Det borde strida mot likabehanlingsprincipen.
  Lite som att besluta om 50% skatterabatt för kommunstyrelseordförandens gata.
   
 14. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 190 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Bra att du redde ut det. Man kan inte nog betona vikten av att använda korrekt terminologi när man diskuterar plan- och byggfrågor.
   
  • Laddar…
 15. N
  Medlem · Skåne · 300 inlägg

  Noell

  Medlem
  Jag har väldigt svårt att tro att det är en laglig områdesbestämmelse nej. Det låter helt orimligt att en bestämmelse skulle kunna vara kopplad till en individ och inte en fastighet/område.

  Men eftersom det här inte var en bestämmelse utan bara en text i beskrivningen, så är det ju inte bestämmelsen som sådan som är olaglig. Frågan är väl mer om byggnadsnämnden agerat korrekt när/om de gett Lov i strid med bestämmelsen.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.