Ekonomi

Dom kan medföra högre elnätsavgifter

Förvaltningsrätten har enats om högre kalkylränta för elnätsföretagen.

Elnät.

Elnät. Foto: Telge Nät.

81 beslut om intäktsramar för elnätsföretag överklagades till förvaltningsrätten. Energimarknadsinspektionen hade satt kalkylräntan för elnätsföretagen till 4,53 procent för perioden 2016-2019, men elnätsföretagen ville ha 6,3 procent. Nu har en enig förvaltningsrätt beslutat den till 5,85 procent. 

- Domarna medför att elnätsföretagen kan ta ut högre nätavgifter än vad de hade kunnat göra om Energimarknads­inspektionens beslut hade gällt. Men förvaltningsrätten har inte prövat vilka nätavgifter företagen får ta ut av sina kunder och det är inte heller något som ingår i den prövning domstolen har att göra, säger förvaltningsrättens ordförande, rådmannen Ronny Idstrand.

Nu är det upp till Energimarknadsinspektionen att beräkna intäktsramarna utifrån domarna.

- Förvaltningsrätten har beslutat att Energimarknadsinspektionen ska göra nya beräkningar av elnätsföretagens intäktsramar med användning av den kalkylränta som förvaltningsrätten har bestämt.