Ekonomi, Värme

Dom kan medföra högre elnätsavgifter

Elnät.

Elnät. Foto: Telge Nät.

Förvaltningsrätten har enats om högre kalkylränta för elnätsföretagen.

81 beslut om intäktsramar för elnätsföretag överklagades till förvaltningsrätten. Energimarknadsinspektionen hade satt kalkylräntan för elnätsföretagen till 4,53 procent för perioden 2016-2019, men elnätsföretagen ville ha 6,3 procent. Nu har en enig förvaltningsrätt beslutat den till 5,85 procent. 

- Domarna medför att elnätsföretagen kan ta ut högre nätavgifter än vad de hade kunnat göra om Energimarknads­inspektionens beslut hade gällt. Men förvaltningsrätten har inte prövat vilka nätavgifter företagen får ta ut av sina kunder och det är inte heller något som ingår i den prövning domstolen har att göra, säger förvaltningsrättens ordförande, rådmannen Ronny Idstrand.

Nu är det upp till Energimarknadsinspektionen att beräkna intäktsramarna utifrån domarna.

- Förvaltningsrätten har beslutat att Energimarknadsinspektionen ska göra nya beräkningar av elnätsföretagens intäktsramar med användning av den kalkylränta som förvaltningsrätten har bestämt.