Värme

EI nekas prövningstillstånd för elnätsavgifterna

Kammarrätten nekar Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd gällande Förvaltningsrättens beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019.

Med snön och kylan kommer också högre elräkningar. Energimarknadsinspektionen hoppas att nätavgifterna för 2016-2019 ska bli lägre än vad de är idag genom att lyfta tvisten mellan dem och elnätsföretagen i en ny rättsprocess.

Med snön och kylan kommer också högre elräkningar. Energimarknadsinspektionen hoppas att nätavgifterna för 2016-2019 ska bli lägre än vad de är idag genom att lyfta tvisten mellan dem och elnätsföretagen i en ny rättsprocess. Foto: Medlemmen qvintus4

Det blir ingen prövning av Förvaltningsrättens beslut att godkänna högre avkastning för elnätsföretagen än vad Energimarknadsinspektionen gett dem rätt till. Kammarrätten nekar Energimarknadsinspektionens överklagan. Nu har myndigheten tre veckor på sig att besluta om de ska överklaga även detta beslutet.

Det är i vanliga fall Energimarknadsinspektionen som sätter ramarna för elnätsföretagen, detta eftersom det är en monopolmarknad. Tanken är att man genom myndighetens kontrollsystem ska se till att elnätsföretagen inte kan ta ut oskäliga nätavgifter. Men det tidigare utfallet i Förvaltningsrätten gav elnätsföretagen rätt att ta ut 28 procent högre avkastning än vad Energimarknadsinspektionen beslutat för 2016-2019.

Energimarknadsinspektionen har lämnat in förslag på ändringar i lagen så att detta inte ska kunna ske igen. 

– Utfallet i processerna visar att det behövs bättre och tydligare regler. I oktober lämnade EI därför ett förslag på ny reglering av elnätsföretagens intäktsramar, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen.

Det nya förslaget gäller dock först perioden 2020-2023, och inte den period som det tvistas om just nu.