Ekonomi, Pool

Vad kostar det att värma poolen?

Vad kostar det att värma poolen - värm poolen billigt

Energikostnaderna för en utomhuspool kan skilja sig mycket beroende på vilken uppvärmningssätt du väljer. Här ger vi exempel på kostnader för att värma poolen och tips på hur du kan effektivisera energianvändningen för att värma poolen billigare.

Att värma en pool är inte gratis, men det finns dyrare och billigare sätt att värma poolen på och saker som påverkar driftskostnaderna.

Enligt generella uppgifter hos olika poolleverantörer kan du räkna med en energianvändning för en normalstor pool (4 x 8 m2/50 m3) på cirka 3000 kWh/mån, baserat på 28 graders temperatur med poolvärmepump. Du kan räkna med en minskad energianvändning med ett pooltäcke på ca 40-60 procent.

Med tanke på att det är många faktorer som påverkar energi- och driftskostnader för en pool är det förstås svårt att ge exakta kostnadsuppgifter.

Räkneexempel kostnad värma en pool

För att ge ett mer konkret räkneexempel har Byggahus.se hämtat följande uppgifter från en poolägare i Linköping.

Ägare: Familj i Linköping
Elavtal: Rörligt pris, (Elområde 3)
Pool: 4 x 8 meter (42 m3)
Pooltäckning: Lamelltäcke
Uppvärmningssäsong: Maj-september
Temperatur: Ca 30 grader.
Uppvärmningsteknik: Poolvärmepump 11 kW, Hydro-Pro Inverter
Energianvändning, inkl cirkulationssystem (2021): ca 2200/kWh/mån.
Total energianvändning: ca 11000 kWh.
Kostnad (ca 60 öre/kWh): ca 1320 kr/mån. Totalt: 6600 kr

Uppgifterna baseras på intervju med en familj i Linköping och avser energianvändning för fjolåret (2021). Med tanke på stigande elpriser är det svårt att uppskatta driftskostnaden för 2022, men det är troligt att det kan hamna 30-40 procent högre.

Läs mer: 5 sätt att energieffektivisera poolen

Du kan spara en bra slant på att värma utomhuspoolen med rätt uppvärmningsteknik. Är din pool billig i drift kan du dessutom njuta av varma bad under en längre säsong, utan att behöva oroa dig för höga elräkningar.

Faktorer som påverkar kostnaden för att värma poolen

Pool i söderläge
En betongpool i sydvästligt läge. Foto: Marlén Eskilsson

Uppvärmningen är dock bara en av flera faktorer som påverkar de totala driftskostnaderna. Här är några viktiga punkter som du också bör beakta.

1. Poolens läge

En pool i skuggfritt söderläge är mest optimalt för att kunna tillvara gratis solenergi. Poolen bör helst också skyddas från vind, då vindförhållandena påverkar avkylning och avdunstning.

2. Poolens konstruktion

En nedgrävd pool med välisolerad stomme har generellt något lägre värmeförluster till omgivande mark än ovanliggande modeller.

3. Poolens storlek och vattentemperatur

Ju större vattenmängd (m3) och ju högre temperatur, desto mer energi krävs för uppvärmning. Mest energikrävande är att ”startvärma” en kall pool. Man brukar räkna med att det under normala förhållanden krävs ca 1,2 kWh per m3 vatten för att öka temperaturen med en grad.

4. Användning

Du får naturligtvis räkna med högre driftskostnader om poolen används ofta och under en lång säsong. De flesta nöjer sig med en badsäsong från maj till september, men med smarta lösningar (se nedan) går det ofta att förlänga säsongen utan höga merkostnader.

5. Cirkulationssystem

Valet av pumpar och filter påverkar energiförbrukningen. Det mest energieffektiva alternativet är inverterstyrda cirkulationspumpar. Du kan även överväga att energioptimera cirkulationen i intervaller, till exempel med timerfunktion. Tänk på att det kan behövas en kraftigare cirkulationspump om det är långt avstånd mellan poolen och teknikrummet.

6. Rening

Kostnaderna för rening med kemikalier kan hamna kring 300–500 kronor i månaden för en normalstor pool. En mer kostnadseffektiv metod är UV-rening som reducerar kemikalieanvändningen.

7. Pooltäckning

Med en välisolerad pooltäckning kan du minska uppåtgående värmeförluster och avdunstning, vilket utgör den främsta energiförlusten från poolen. I synnerhet är det viktigt att skydda poolen från avkylning nattetid. Ett transparent pooltak är energieffektivt, då konstruktionen ger en växthuseffekt via solinstrålningen. I optimala fall kan pooltaket helt ersätta uppvärmningsbehovet under sommarhalvåret. Energibesparingen bör dock vägas mot investeringskostnaden som kan hamna på allt mellan 50 000–150 000 kr, beroende på material och utförande.

8. Övriga faktorer som påverkar värmekostnader för poolen

Andra faktorer som påverkar driftkostnaderna är var du bor i landet (väder- och klimatförhållanden), ditt elavtal och elområde.

En pool som är belägen i norra Sverige har ett högre energibehov för uppvärmning, beroende på klimatet. Å andra sidan är elpriset generellt lägre i norra Sverige. I södra Sverige (elområde 4) har elpriserna hittills i år varit 2–3 gånger högre än elpriserna i norr (elområde 1).

Poolbygge
Medlemmen Daniel_k3 håller på att bygga pool. Foto: Daniel_k3

Fem olika tekniker för att värma poolen

Poolvärmepump

Är numera den vanligaste tekniken för att värma normalstora och större pooler. Poolvärmepumpen är en typ av luft/vattenvärmepump anpassad för bassänger och som är relativt enkel att installera. Man bör i första hand utgå från pumpens effekt relaterat till poolvolym, samt pumpens verkningsgrad (COP-värdet). Effektivare pumpar når en verkningsgrad över 5 COP, vilket innebär att du får ut 5 gånger mer värme jämfört med en elpatron. I likhet med konventionella luft/vattenvärmepumpar finns modeller med traditionell on/off-styrning eller modernare inverterstyrning. De senare är dyrare, men mer energieffektiva. Man kan räkna med att en 8 kW-pump är lämplig för en pool upp till 50 m3. En viktig uppmaning är att kontrollera pumpens ljudnivå, som kan påverka upplevelsen och grannsämjan.

Prisexempel: Utbudet av poolvärmepumpar har ökat snabbt och priserna varierar mycket mellan olika modeller. En on-off-värmepump på 8 kW kan kosta mellan 10 000–20 000 kr, medan motsvarande inverterpump hamnar mellan 15 000–40 000 kr. Var noga med att kontrollera villkoren för garanti och service.

Poolvärmeväxlare

Används för att överföra värmen från ett befintligt vattenburet värmesystem, till exempel via bergvärmepump eller fjärrvärme. Det är viktigt att husets värmesystem har tillräcklig kapacitet för att värma poolen, men generellt fungerar det oftast problemfritt då huset inte har lika stort behov av uppvärmning sommartid. Rådgör med en VVS-montör om vilken typ av värmeväxlare som är mest lämplig, utifrån ditt värmesystem.

Prisexempel: Värmeväxlare, 75 kW, 12 000 kr. Kostnader för styrutrustning mm tillkommer.

Poolsolfångare

Det finns olika typer av solvärmare för pooler, den vanligaste består av seriekopplade paneler av UV-beständig plast som vattnet cirkulerar igenom. Systemet blir effektivast om det är utrustat med en automatisk styrning som enbart levererar varmvatten då solfångaren överstiger poolens temperatur. Solfångarnas yta bör helst motsvara drygt 50 procent av poolens yta, för att uppvärmningen ska bli effektiv. Ett alternativ till paneler är att använda en transparent solfolie, som både fungerar som solfångare och poolöverdrag.

Solvärme är en väderberoende lösning och passar därför oftast bäst som komplement till en poolvärmepump, värmeväxlare eller elvärmare (mindre pool).

Prisexempel, solfångare: ca 1000 kr/m3.
Prisexempel, solfolie: 3700 kr (4x8 m).

Poolvärmare

Fungerar som ett direktverkande elvärmeaggregat i poolen och är mest lämplig för att värma en mindre pool (upp till 20 m3) under sommartid. Det är dock ingen lösning för en längre badsäsong eftersom driftskostnaderna blir alltför höga. Ett bra poolskydd bör användas som komplement.

Prisexempel: 3 kW elvärmare, 5000 kr.

Läs mer

Glasfiberpool gör det själv (hjälp)
Poolbudget 500k?
Vad kostar en pool?