Pool, Energi, Värme

Poolvärme - fyra alternativ

Stålpool som värms upp av solceller.

Stålpool som värms upp av solceller. Foto: Marlén Eskilssonl

Det kan skilja tusenlappar i driftkostnader för att värma upp utomhuspoolen. Här får du en översikt över vilka värmesystem som kan passa just din pool.

Vem vill inte ha en mysig pool i trädgården? Om du ska slå till och skaffa pool är ett alternativ att investera i ett färdigt poolpaket som inkluderar rening och uppvärmning. Men det är många andra tillbehör som också behövs: en pooltrappa, en dammsugare och kanske några dekorativa detaljer som kantstenar och en snygg pooltäckning.

I detta sammanhang, med många investeringar gjorda, är det lätt att glömma de framtida utgifterna för att hålla poolen uppvärmd.

– I många poolpaket ingår en elvärmare som standard, men med tanke på elprisernas nivå blir det ett väldigt dyrt sätt att värma upp poolen. Risken är att elräkningarna rentav avskräcker en från att bada, säger Mats Hartelius på branschorganisationen Sveriges Pool Producenter.

Alternativet till elvärme kan vara en värmepump. På marknadens finns idag en typ av luft/vattenvärmepumpar, ”poolvärmepumpar”, som anpassats för uppvärmning av bassänger.

– En poolvärmepump tar liten plats och är lätt att installera. Man kan i princip klara det själv, men själva elinkopplingen bör utföras av behörig elektriker, säger Mats Hartelius.

Liksom elvärmaren förbrukar poolvärmepumpen ström, men i likhet med andra värmepumpar utvinner den mer värme än vad själva eldriften kostar.

– Man bör utgå från det så kallade COP-värdet. De effektivaste poolvärmepumparna ger ett värmeutbyte upp mot 6 COP, det vill säga man får sex gånger mer energi än vad man stoppar in. Om man köper en billig pump får man räkna med en sämre verkningsgrad och alltså en högre driftkostnad.

En luftvärmepump utvinner värmen ur luften och ger därför lägre utbyte vintertid då utomhustemperaturen är låg. Under poolsäsongen som brukar vara från maj till september kan man däremot förutsätta att värmepumpen ger ett högt utbyte.

– Med en bra poolvärmepump kan energiförbrukningen för en normal pool på 4x8 meter hamna kring 1500-2000 kronor för en hel säsong, säger Mats Hartelius.

Du bör ta med i beräkningen att det krävs mycket energi för att värma upp stora vattenmängder, vilket ju är fallet med en pool. Uppvärmningstiden beror på många faktorer som poolens storlek, omgivande temperatur och värmeförluster. Man brukar räkna med att en normaldimensionerad värmepump höjer temperaturen i vattnet med 1-2 grader per dag.

– För att behålla värmen är det viktigt att ha bra pooltäckning. Det finns så kallad lamelltäckning som ger bra isolering och man kan även använda ett transparent, skjutbart pooltak som fyller ungefär samma funktion som ett växthus.

Många poolleverantörer erbjuder idag poolsolfångare som levererar gratis varmvatten under soliga dagar. Till skillnad från en solfångare som används för husets värmesystem är poolsolfångaren oisolerad och avsedd för lägre temperaturer. Absorbatorn tål UV-ljus och klor och består av en plast- eller gummimatta med små vattenkanaler. Solfångaren kan installeras på taket, terrassen eller i trädgården och kan värma upp bassängvattnet direkt genom att vattnet cirkulerar genom solfångaren. På marknaden finns kompletta solfångarpaket dimensionerade efter poolstorlek.

– En solig sommardag kan poolsolfångaren höja temperaturen i vattnet med 5-6 grader, vilket är mycket effektivt. Å andra sidan är det svårt att lita på väderleken och på de flesta ställen i Sverige är det nödvändigt att ha en kompletterande värmekälla, säger Mats Hartelius och tillägger:

– Den optimala lösningen, anser jag, är en kombination av solfångare och värmepump. Men då får man också räkna med en stor engångsinvestering.

Det är naturligtvis möjligt att utnyttja husets befintliga värmesystem för att värma utomhuspoolen, under förutsättning att man har ett vattenburet system. I detta fall krävs att man ansluter en värmeväxlare som kan överföra värmen från huset.

– En värmeväxlare i sig är inte särskilt dyr, men man får tänka på att det tillkommer både kringutrustning och kostnader för installation. Till exempel behövs styrutrustning, ventil och givare för att sköta systemet. Om man inkluderar kostnaderna för att anlita en rörläggare och en elektriker kan det bli ungefär lika dyrt som att installera en separat poolvärmepump, säger Mats Hartelius.

Ska du använda det befintliga värmesystemet bör du också fråga om driftkostnaden för att värma poolen. Du kommer billigast undan om du har ett kombisystem med solfångare som producerar ett värmeöverskott under sommaren. När solfångaren laddat ackumulatortanken kan resterande gratisvärme ledas till poolen.

Värme för utomhuspoolen
Elvärmare. Ingår ofta som standard i ett poolpaket. Låg investering, men desto högre driftkostnad under säsongen. Kostnaden kan minskas med en kompletterande poolsolfångare. Prisintervall: 5 000-10 000 kr.

Poolvärmepump. En typ av luft/vattenvärmepump som är utvecklad för värma upp bassänger och är enkel att installera. Titta på värmefaktorn (COP): de dyraste pumparna har i regel högst värmefaktor, vilket innebär lägst driftkostnad. Prisintervall: 15 000-30 000 kr.

Poolsolfångare. Består av oglasade paneler av syntetmaterial som poolvattnet cirkulerar igenom. Systemet blir effektivast om det är utrustat med en automatisk styrning som enbart levererar varmvatten då solfångaren överstiger poolens temperatur. Prisintervall, beroende på poolstorlek.: 5 000-20 000 kr.

Värmeväxlare: Används för att överföra värmen från ett befintligt vattenburet värmesystem, till exempel en värmepump, biobränsle-, el-, eller oljepanna. Prisintervall: 5 000-10 000 kr. Kostnader för styrutrustning mm tillkommer.

Läs mer