Pool, Tomt, Vad kostar det

Vad kostar en pool?

Vad kostar det egentligen att bygga pool? Vi pratade med Johannes Igelström som nyligen har gjort en grundlig research av marknaden inför sitt eget poolbygge. Vi gjorde även ett djupdyk i forumet för att se vad andra har betalat för sin pool.

Johannes Igelström delar sina erfarenheter från det egna poolbygget.

Johannes Igelström delar sina erfarenheter från det egna poolbygget. Foto: Johannes Igelström

Att bygga pool är ett relativt dyrt trädgårdsprojekt jämfört med många andra. Priset för en normal pool ligger i ett stort spann, allt från 200 000-600 000 kronor, men det kan bli ännu dyrare.

Det finns flera faktorer som påverkar priset på en pool, men i första hand är det pooltypen. Exempelvis är det betydligt dyrare att gräva ut och sedan gjuta och kakla en pool med mosaik, än vad det är att bara ställa ut en ovanmarkenpool och bygga in den med trall runt.

Byggde stålpool

En som nyligen har byggt pool är Johannes Igelström. Han valde att bygga en stålpool utifrån en egenritad konstruktion. Han upptäckte dessutom att det går att komma ner i pris genom att vara lite driftig. Dels kan du göra en del av arbetet själv, dels vara noggrann när du tar in offerter. 

Johannes poolbygge kostade 200 000 kronor och består av en stålpool som han grävde ner och göt runt. 

Poolbygge

Ett företag fick schakta ur och lägga dränering. Foto: Johannes Igelström

Johannes har konstruerat poolen själv, men har även tagit hjälp av en släkting för att svetsa den. Hans uppskattning är att priset annars hade landat på 250 000 kronor. Poolen är 3 x 8,3 meter.

- Jag kollade runt mycket på olika pooltyper när jag skulle bygga hus. Men så var jag i München och där fanns det en jättefin rostfri pool på hotellet som jag blev fullständigt tagen av. Jag bestämde mig där och då för att en sådan skulle jag bara ha, säger Johannes Igelström.

Han berättar att han tidigare har tittat på både betongpool, liner och glasfiber men att ingen av de lösningarna kändes rätt. Han ville ha en pool som för hans del var enkel att installera och som kräver lite underhåll. Dessutom ville han ha en pool som håller lika länge som huset.

Men förutsättningen när man bygger i stål och tänker bada i poolen är förstås att materialet klarar av vatten.

Rostfri pool

Johannes valde syrafast stål med hög legering. Foto: Johannes Igelström

- Det finns olika kvaliteter på rostfritt stål. Jag har valt en syrafast stål med hög legering så att den har bra rostmotstånd. Jag körde högre än vad andra använder just för att säkerställa att det inte kommer att rosta, det kostade lite mer men å andra sidan kan jag känna mig trygg med att den håller, säger Johannes.

Arbetet med poolen gick till som så att ett företag schaktade ur hålet och anlade dränering i botten. Därefter svetsades själva poolen och lyftes på plats. Slutligen fylldes utsidan av stålpoolen upp med betong.

- Hade jag inte haft marken som form på utsidan hade det nog blivit dyrare, då hade man fått forma den och stadga upp. Sedan har jag ju sparat in en del på att jag gjort mycket själv och fått hjälp av min släkting.

Gjuten betongpool

En annan typ av pool där man också behöver gjuta är betongpoolen. Den kan antingen målas eller kläs med mosaik på insidan för att ges ett lyxigare utseende. Jämfört med det gjutningsarbete som Johannes genomförde kräver det här mer precision. Ytan måste bli perfekt för att du ska få ett bra slutresultat, medan Johannes bara kunde grovfylla eftersom själva ytan är av stål. Det var en av anledningarna till att han valde bort gjuten pool.

- Arbetsinsatsen kändes väldigt omfattande. Man måste vara duktig på att gjuta för att få en fin yta och sedan ska den antingen plattsättas eller underhållas med färg vilket inte passade mig. Jag ville kunna göra en stor del av arbetet själv, säger Johannes.

 Betongpool

Betongpool Foto: Pool Specialisterna

Men för den som tycker en betongpool är läcker väntar ett pris mellan 350 000-600 000 kronor. Det finns även varianter som kostar över miljonen. Kostnaden varierar med en rad faktorer, allt från storlek, geografisk placering, hur mycket av arbetet du kan göra själv, utrustning, markförhållanden och företagens arbets- och materialkostnad - men även hur du klär insidan. Exklusiva mosaikval kostar exempelvis mer än om du bara målar insidan med lämplig färg.

Murad pool

Ett annat alternativ är en murad pool. Dessa kostar omkring 350 000 kronor.  

Prisexempel från forumet 2017: “Offererat pris är 360.000 kr inkl moms. Det är en 4x8 m murad pool med invändig murad trappa, 1.5 mm mosaik platssvetsad liner. Inkl allt arbete och material och utrustning, exklusive elektrikerjobb.”

Thermopool och PP-pool

Ett något billigare alternativ är en så kallad Thermopool. Den påminner om en murad pool men byggs upp av isolerblock istället och sedan gjuts hela stommen och insidan kläs med liner. Samma pool som ovan skulle med denna teknik kosta cirka 320 000 kronor.

Thermopool

En Thermopool. Foto: Poolteam.se

En annan typ av pool är PP-poolen. Den består av polypropylen och levereras precis som glasfiberpoolen som en hel balja, men det är betong runtom den.

Prisexempel forumet PP-pool 2014: “Min grop gick på 56 000 kr, en 8x4 pool med teknikrum nedgrävt bredvid.... Sedan tillkom en pall betong, 40 000 kr för trallen, 80 000 kr för pooltak, 117 000 kr för pool (isolerad pp pool). Elskåp, El framtagning, poolrobot… Närmare 300 000 än 100 000 kr...”. 

Linerpool och glasfiberpool

Det finns även pooler som inte behöver gjutas, t ex en linerpool. Den består av en baskonstruktion som grävs ner och kläs med liner, baskonstruktionen är oftast gjord av stål eller trä. Själva linern behöver inte underhållas men håller å andra sidan långt ifrån lika länge som en gjuten pool, livslängden uppges vara 10-15 år - därefter måste linern bytas. Med tiden kan den även tappa färg. 

- Det gäller att vara noggrann när du gör din research. Det finns exempelvis olika tjocklekar på olika liners och de har olika beständighet. Bygger man pool vill man ju ha något som håller långsiktigt och slippa göra om jobbet efter ett par år. Välj därför smart, säger Johannes.

Ett prisexempel på en materialsats för en linerpool på 4x8 meter är 110 000 kronor, men då tillkommer schaktning, deponi, installation och ytåterställning. Utgår vi från prisexemplet ovan och adderar dessa kostnadsposter hamnar en sådan här pool på strax under 200 000 kronor.

Pool

Medlemmen Slaktarn82 byggde en pool med liner, projekttråden heter Att bli med pool. Foto: Slaktarn82

En glasfiberpool är ytterligare ett alternativ för den som vill ha nedgrävd pool. Dessa levereras i färdig form och lyfts kort och gott ner i det dränerade schakthålet. Kostnadsmässigt ligger de i nivå med linerpool. 

Glasfibergpool

Glasfiberpool Foto: Poolar.se

- Dessa pooler finns det en uppsjö av. För mig var de aldrig något alternativ för de fanns inte i rätt form, och jag tycker inte om deras utseende. Jag ville ju ha en grå pool som gick ihop med mitt gråputsade hus. Men för den som tycker om glasfiberpoolens utseende är det ett bra alternativ ur underhållssynpunkt, säger Johannes.

En sådan pool på cirka 4x8 meter kostar omkring 100 000 kronor, men sedan tilllkommer precis som ovan schaktarbete med mera. Slutpriset för denna typ av pool är därmed ungefär detsamma som det för linerpool. Och precis som för linerpool finns det olika kvaliteter som du bör ta hänsyn till när du väljer för bästa möjliga beständighet och livslängd.

Driftkostnad för en pool

Tänk på att en pool även kostar pengar i uppvärmning och drift. Ett sätt att få ner dessa kostnader är att välja en isolerad poolkonstruktion som därmed inte tappar värmen lika fort. Ett annat sätt är att välja ett pooltak som skapar en växthuseffekt på insidan.