Så byggde familjen Forslund sin energieffektiva pool

Pooltaket importerade Forslund från Ungern.

Pooltaket importerade Forslund från Ungern. Foto: Privat

Familjen Forslund tar enbart solen till hjälp för att värma sin utomhuspool. Deras lösning är ett välisolerat transparent soltak som håller poolen varm under större delen av badsäsongen.

För drygt tio år sedan bestämde sig familjen Forslund för att anlägga en 35 kvadratmeter stor pool på villatomten i Lund. En viktig faktor under poolbygget var att poolen skulle bli så energieffektiv som möjligt.

- Vi såg till att isolera den nedgrävda poolstommen ordentligt för att minska värmeläckage till omgivande mark. Vi har också sparat ytterligare energi på ett timerstyrt cirkulationssystem som endast är i drift när solen är uppe, berättar Jan-Olov Forslund.

Den allra största besparingen har familjen ordnat via ett omslutande genomskinligt tak som, med solenergins hjälp, skapar en växthuseffekt. Taket består ett antal sektioner som kan öppnas och stängas efter behov.

– Nattetid bevarar vi värmen i poolen genom att ha taket tillslutet och cirkulationen avstängd. Under dagtid är cirkulationen igång och bidrar till att fånga solvärmen.

Pooltaket, som importerades färdigmonterat från Ungern för ca 50 000 kronor, håller vattnet varm under hela badsäsongen, intygar Jan-Olov.

– Förutom att taket behåller värmen blir det mindre skötsel och vi behöver inte alls använda så mycket kemikalier som tidigare. Kemikaliebehovet har minskat med ungefär 75 procent!

För bästa energiutbyte är det viktigt att poolen är rätt placerad i förhållande till solen. I detta avseende lyckades familjen hitta ett lämpligt, relativt skuggfritt tomtutrymme på baksidan av huset.

– Jag vet inte exakt vad driftskostnaderna hamnat på, men det handlar nog om högst någon tusenlapp per år, säger Jan-Olov.

5 sätt att energieffektivisera poolen

  1. Isolera poolens stomme ordentligt
  2. Placera poolen på skuggfritt läge
  3. Skaffa timerstyrt cirkulationssystem
  4. Skaffa genomskinligt pooltak  som tar tillvara värmen
  5. Ha på taket nattetid med avstängd cirkulation

Läs mer

Vad kostar det att värma poolen?