Undvik att luftavfuktaren fattar eld

En luftavfuktare måste underhållas regelbundet.

En luftavfuktare måste underhållas regelbundet. Foto: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket får varje år in ett par fall av luftavfuktare som börjat brinna, de uppmanar därför husägare att se över dessa.

Luftavfuktare reducerar mängden fukt i luften och ger därmed ett torrare inomhusklimat. Många skaffar det för att exempelvis hålla källaren fri från fukt och mögel. Men enligt Elsäkerhetsverket visar statistiken att luftavfuktare kan vara farliga om de inte underhålls och används korrekt. Varje år får de in ett antal rapporter om luftavfuktare som börjat brinna. En vanlig orsak är att de stått igång för länge eller inte rengjorts i tid.

- En timer är en bra lösning om du inte själv kan stänga av och slå på avfuktaren, att ha den påslagen dygnet runt ökar risken för överbelastning som i sin tur kan leda till brand, säger Morgan Wojcik, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

De listar ett antal tips för att du ska ha en säker installation. Dels bör du köpa en modell som räcker till för det utrymme den ska användas i, gärna med lite marginal. Är rummet exempelvis 20 kvadratmeter bör luftavfuktaren klara 30 kvadratmeter.

Ett annat råd är att man ska se över filtret minst två gånger per år, och gärna en gång extra nu i augusti när den körs ofta. Om filtret behöver rengöras eller bytas bör detta ske omgående, och du ska se till att filtret är helt torrt när du sätter tillbaka det.

Checklista underhåll av luftavfuktaren

  1. Glöm inte att dra ur stickproppen innan du börjar rengöra din luftavfuktare.
  2. Sätt aldrig tillbaka ett filter som inte är helt torrt.
  3. Luftavfuktare som används ofta eller börjar bli till åren kan behöva tätare rengöring än två gånger om året. Läs bruksanvisningen och följ råden.
  4. Se till att ha jordfelsbrytare och brandvarnare i ditt hem.
  5. Använd timer eller stäng av luftavfuktaren helt om du inte kan ha uppsikt eller ska resa bort.