Fukt, Värme, Vatten & avlopp, Ventilation

Välj rätt luftavfuktare - köpguide

Luftavfuktare är ett praktiskt hjälpmedel för att minska fuktbelastning och risken för mögel i utsatta områden av huset. Var dock noga med att välja en modell som är anpassad efter rätt miljö och jämför också egenskaper som kapacitet, ljudnivå och skötselbehov.

3 medlemmars olika avfuktare.

3 medlemmars olika avfuktare. Foto: Leafy, Kenstarfighter, ELantagonism

Problemet med fukt och mögel i våra hus har skapat en växande marknad för luftavfuktare. Om du inte har råd eller möjlighet att åtgärda själva fuktkällan är avfuktare ett smidigt alternativ, dessutom oftast billigare än att värma eller försöka ventilera bort fukten.

Luftavfuktarens uppgift är att suga åt sig fukt i ett utrymme och minska den relativa fuktigheten (RF) i luften. Avfuktaren regleras med en hygrostat och arbetar när inställt RF-värde överskrids, till exempel 60 procent. Man brukar ange att 75 procent RF är en kritisk gräns för tillväxt av mögel. Förutsättningarna för fukt- och mögelskador påverkas också av fler faktorer som temperaturförhållanden, köldbryggor och egenskaper hos byggmaterialen i utrymmet.

Jerker Andersson Optihus AB
Jerker Andersson, Optihus AB.

Enligt Jerker Andersson, rådgivare på Optihus, bör du börja med kontrollera fuktkänsliga områden i huset – till exempel våtrum, källare, krypgrund och vind – innan du inhandlar en avfuktare.

– Du kan till exempel använda en digital fuktmätare för att mäta den relativa fuktigheten i utrymmet, helst bör mätningen göras under olika tider på året. Du kan även kontrollera fukthalt i byggmaterialen med en fuktkvotsmätare. Ju bättre koll du har desto lättare är det att hitta rätt lösning på problemet.

“Välj ett etablerat fabrikat och undvik de billigaste”

När du väljer avfuktare bör du ta hänsyn till fuktbelastning, temperaturförhållanden och hur stort utrymme som behöver avfuktas. Tekniken skiljer sig åt mellan olika typer av avfuktare och vissa är bättre anpassade för att till exempel avfukta en kall krypgrund än en varm tvättstuga. Även prestanda och energiförbrukning kan variera mycket mellan olika modeller inom samma kategori.

– Det finns bruksanvisningar och tester att ta del av, men tyvärr är uppgifterna inte alltid helt tillförlitliga. Det säkraste rådet är att välja ett etablerat fabrikat och undvika de allra billigaste produkterna på marknaden. En avfuktare av bra kvalitet håller längre och är ofta driftmässigt billigare i relation till avfuktningskapaciteten, säger Jerker Andersson.

Några allmänna köpråd för avfuktare:

  • Vi Välj rätt teknik, beroende på var luftavfuktaren ska användas.
  • Välj rätt storlek (kapacitet) beroende på hur stort utrymme som ska avfuktas.
  • Jämför avfuktningskapacitet, ljudnivå och energiförbrukning hos olika modeller.
  • Kolla användarvänlighet: det ska vara enkelt att ställa in reglage, tömma kondensvattnet och byta luftfilter. Placering underlättas om avfuktaren har hjul.

Nedan berättar vi vilka olika typer av avfuktare du har att välja bland.

Kondensavfuktare (kylavfuktare)

Funktion: Den fuktiga luften sugs in genom en kylslinga, så att fukten kondenseras med hjälp av en kompressor och droppar ner i ett uppsamlingskärl.
Förutsättningar: Kondensavfuktaren arbetar som mest effektivt i uppvärmda utrymmen, ner till cirka 15 grader. Vid lägre temperatur sjunker kapaciteten och kring + 5 grader finns det risk för isbildning på kylslingan.
Exempel på användningsområden: våtrum/tvättstuga, uppvärmd källare.
Prisnivå: 1 000–10 000 kr, beroende på kapacitet och funktioner.
Utbud: Många modeller i olika storlek och varierande kvalitet. Dyrare modeller har fler funktioner, t ex Wifi-styrning, automatisk återstart och avstängning vid låg temperatur. En del modeller har även funktion för luftrening.
Tänk på: Uppsamlingstanken och kylslingan/elementet bör rengöras regelbundet för att förhindra att mögel och bakterier bildas och sprids från avfuktaren.
Installera själv? Ja.

Sorptionsavfuktare (absorbtionsavfuktare)

Funktion: Den fuktiga luften sugs in i en rotor som innehåller ett fuktabsorberande material. Rotorn blir till slut mättad med fukt och torkas ut av en varm luftström som leder bort fukten från rummet eller husgrunden via en slang eller kanal. (Avfuktaren behöver därmed inget uppsamlingskärl.)
Förutsättningar: Sorptionsavfuktaren är lämpligt för kallare utrymmen, från +15 grader ner till – 20 grader.
Exempel på användningsområden: krypgrund, kallvind, garage, ouppvärmd källare.
Prisnivå: 8 000–30 000 kr, beroende på kapacitet/behov.
Utbud: Färre modeller jämfört med kondensavfuktare. Vissa fabrikat mäter både RF och temperatur för att energioptimera driften.
Tänk på: Avfuktaren kräver i regel mer installationsarbete med dragning av slangar i utrymmet (våtluft/torrluftslang).
Installera själv? Ja, men i svårtillgängliga utrymmen kan det vara värt att ta hjälp av en fackman.

Exempel på alternativ avfuktning

Varmkondensering: är en ny teknik där luften torkas ut med flytande torkmedel (kiselgel) i en sluten varm kondenseringsprocess. Kan användas i utrymmen där temperaturen varierar mycket.

Termisk avfuktare: baseras på styrd uppvärmning som sänker den relativa fuktigheten. Vanligast är att installera värmeslingor som värmer under tidpunkter när RF är högt. Används till exempel i krypgrund och vindsutrymme.

Hygrodymanisk avfuktare: baseras på behovsstyrd ventilation, vilket innebär att utrymmet ventileras med uteluft under gynnsamma tidpunkter när det är låg RF. Systemet används bland annat på kallvindar, där fukt- och temperaturförhållanden brukar variera mycket.

Torrboll: Enkel, men begränsad metod för att absorbera fukt. Det absorberande materialet kan t ex bestå av vägsalt (kalciumklorid). Passar bra för mindre oventilerade utrymmen. Det är lätt att göra en egen torrboll – tips finns på nätet.

luftavfuktare
Medlemmen keexet satte in luftavfuktare i tvättstugan. Foto: keexet

Skötselråd för luftavfuktare

Tänk på att avfuktare behöver regelbunden tillsyn för att fungera optimalt och för att fortsätta vara säker.
Var noga med att rengöra eller byta luftfilter vid behov.
Glöm inte att tömma kondensbehållaren. Säkrast är att koppla till en slang för avledning till golvbrunnen.
Bränder har rapporterats vid bruk av kondens- och kombiavfuktare. För säkerhets skull bör avfuktaren inte placeras i ett mycket trångt utrymme, nära brännbart material.