Pool, Tomt

Så väljer du rätt pool

Det finns många olika typer av pool och poolkonstruktioner och alla har de sina för- och nackdelar.

Lyxigt med kaklad pool.

Lyxigt med kaklad pool. Foto: Kakelcenter

Funderar du på att bygga en pool i år?

Vilket material och vilken konstruktion poolen ska ha är en av de första frågorna du måste ta ställning till.

De vanligaste typerna av pool (markpool) är :

  • Glasfiberpool
  • Polystyrenblock med liner - Thermopool
  • Tryckimpregnerad träpool med liner
  • Stålpool med liner
  • Gjuten betongpool klädd med kakel
  • Murstenspool av lecablock med liner

Men vilken pool ska du välja? Vi ringde upp vd Daniel Regnér på Poolstore.se och marknadsföringsansvarig Magnus Holgersson på Folkpool.se för att lära oss mer om poolsorterna.

– Alla pooltyper har en mycket god livslängd. Det viktigaste är att man bygger dem ordentligt och ser till att markarbetet är bra. En felaktigt byggd pool, oavsett material, kommer inte att hålla. Man ska kräva att en markpool håller i 25 år eller mer, säger Magnus Holgersson.

Glasfiberpool
Glasfiberpoolen har vuxit i popularitet de senaste åren. Det som många nog finner attraktivt är att den levereras som en färdig enhet som det sedan bara är att sänka ner, du behöver aldrig bygga ihop själva poolen.

– Glasfiberpoolen är oftast en mycket bra pooltyp med lång livslängd, men den finns i så olika kvaliteter och prisspannet är stort. Många glasfiberpooler kräver extra gjutning runt poolen vilket inte de kraftigare konstruktionerna behöver, säger Magnus Holgersson.

Glasfiberpool

Glasfiberpool från Folkpool. Foto: Folkpool

Bra markarbete och fullgod dränering är extra viktigt med en glasfiberpool och den är mindre lämplig där grundvattennivåerna kan vara höga. Du bör också göra ett medvetet kvalitetsval.

Själva poolen är lätt att sköta om, men vid en eventuell skada är det kostsamt och komplicerat att reparera.

Daniel Regnér trycker också på att just kvalitetsfrågan är viktig när det kommer till glasfiber.

– En glasfiberstomme av god kvalitet håller nog lika länge som en betongpool. Men det finns allt från jättebilligt till jättedyrt och det kan vara svårt för en slutkund att bedöma kvaliteten. Den kan också blekas och förfulas med tiden och det är nästan omöjligt att fixa till. Har du istället en pool med liner kan du bara byta ut ytan, säger han.

Liner är en formsvetsad poolduk av pvc, som monteras som ytskikt i poolen och alltså kan bytas ut när den blir sliten.

En glasfiberpool av god kvalitet har dock lång livslängd och är enkel att installera.

För- och nackdelar med en glasfiberpool:

+ Levereras som ett färdigt badkar, kräver inte att du bygger ihop själva poolen

+ Enkel att installera

+ Tålig pool med lång livslängd

- Kräver fullgod dränering och är ej lämplig där högt grundvatten förekommer

- De klenare konstruktionerna kräver gjutning med sandblandad betong runt poolen

- Finns många olika kvaliteter - gör ett medvetet kvalitetsval

Blåsor och blekt ytskikt är komplicerat och dyrt att åtgärda

Polystyrenblock med liner - Thermopool
Har du funderat på ett gjuta eller mura en pool kan thermopoolen vara ett bra alternativ. Det är både billigare och enklare än att gjuta en traditionell pool, och det är också enklare men dyrare än att mura en pool av lecablock.

– En thermopool är en pool där själva stommen är av polystyren som du sedan armerar och gjuter i, vilket ger en stark och bra stomme. Därefter lägger du en liner i den. Själva stommen blir kraftig och har isolerande verkan mot markkyla. Men alla pooler kan isoleras och det mesta av värmen försvinner ändå uppåt, säger Magnus Holgersson.

Thermopool

En Thermopool under uppbyggnad. Foto: Thermopool

Det finns olika polystyrensystem att bygga med. De flesta använder ett system som är för husbyggnad, men nu finns det även ett byggsystem som är framtaget för att bygga pooler, det kännetecknas bland annat av en hårdare insida mot poolväggen.

Nackdelen med pool i polystyrenblock är att den, jämfört med plåt- eller träpool, har en mindre flexibel stomme vilket gör den mer känslig för sättningar. Du bör därför vara noggrann med markarbete och dränering. Många väljer också att gjuta en platta för extra stabilitet, men det är inget krav hos de flesta thermopoolkonstruktionerna.

För- och nackdelar med en thermopool:

+ Billigare och enklare än att bygga traditionell helgjuten pool

+ Stabil konstruktion av beständigt material

+ Isolerad mot markkyla

- Inte lika flexibel poolstomme som de prefabricerade poolerna i plåt eller trä

- Lite dyrare konstruktion än trä eller plåt, ofta gjuter man en platta

Prefabricerad linerpool - Stål
Stålpoolen är en populär poolkonstruktion som antingen bygger på förzinkad plåt eller rostfri sådan, som då också är lite dyrare. Men enligt Magnus Holgersson behöver inte den rostfria nödvändigtvis vara lika bra som prisskillnaden påtalar. Däremot säger han att kvalitetsskillnaden när det kommer till pris är större i det förzinkade spannet.

– De varmförzinkade håller vanligen bättre kvalitet än de förförzinkade, säger han.

Stålpool från Svenska Poolfabriken

Stålpool från Svenska Poolfabriken. Foto: Svenska Poolfabriken

Stålpoolen byggs antingen på en gjuten platta eller på en packad bädd som återfylls med dränerande material, när poolen väl är på plats. Ytmaterialet är liner, vilket innebär att du kan byta ut det om du skulle tröttna på mönstret eller om färgen skulle blekas. Det är också enkelt att hålla rent.

En fördel med den här pooltypen, precis som med en i tryckimpregnerad trä, är att den är flexibel och därför klarar av små rörelser i backen - men du ska ändå dränera runt poolen.

Prismässigt ligger den förzinkade varianten i samma spann som träpoolen, medan en rostfri kostar lite mer.

Den största nackdelen med en stålpool är rostrisken. Därför är det viktigt att du väljer en pool av rätt kvalitet som är avsedd för nedgrävning.

För- och nackdelar med en stålpool:

+ Flexibel konstruktion, klarar små rörelser i marken

+ Enkel för konsumenten att skruva ihop

- Det finns risk för rostangrepp

Prefabricerad linerpool - Tryckimpregnerad träpool
Träpoolen byggs på samma sätt som stålpoolen med skillnaden att konstruktionen är av tryckimpregnerad furu i A-klass, för att säkerställa en god livslängd i marken och en stark konstruktion. Nackdelen är självklart att det trots detta finns risk för att träet ruttnar.

Trä är å andra sidan ett flexibelt material, vilket gör att den här typen av pool inte är lika riskfylld när det kommer till rörelser i marken. Du ska ändå dränera och göra ett ordentligt markarbete, men du behöver inte oroa dig för att dräneringen är perfekt eftersom poolen klarar mindre rörelser.

Pool med trästomme

 

Pool med trästomme. Foto: Poolstore.se

– Trä eller stål är en smaksak. En träpool ligger i samma prisspann som en billig förzinkad plåtpool, säger Magnus Holgersson.

Ytmaterialet är liner vilket innebär att du kan byta ut det om du skulle tröttna på mönstret eller om färgen skulle blekas. Det är också enkelt att hålla rent.

Nackdelen med en träpool är som sagt att trä kan ruttna. Det gäller att virket håller hög kvalitet.

–  Jag kan tycka det känns fel med stål eller trä i mark för det är sådana material som inte kommer att överleva på sikt. En husgrund byggs med cellplast och betong och det finns en anledning till det, säger Daniel Regnér och pekar samtidigt på miljöaspekten när det gäller träpool.

Daniel vänder sig emot tanken på att gräva ner tryckimpregnerat trä som är behandlat med gifter.

Magnus Holgersson menar å andra sidan att trä är en förnyelsebar resurs med lång livslängd och säger att det är svårt att dra slutsatser om vilken pooltyp som är bäst miljömässigt.

– Polystyren har också lång livslängd men produceras av olja. Betong har lång livslängd men är dyrt och har som regel högre underhållskostnader över tid. Jag tror att man ska akta sig för att dra för enkla slutsatser. Träpoolen är den vanligaste poolkonstruktionen vi har i Sverige, ett land där klimatet ställer höga krav på materialen, säger Magnus.

För- och nackdelar med en träpool:

+ Flexibel konstruktion, klarar små rörelser i marken

+ Enkel för konsumenten att skruva ihop

- Risk att konstruktionen ruttnar

Egenmurad lecablockspool
Du kan även bygga en pool med hjälp av lecablock. Dels är det en ganska billig lösning, dels ger det ett enkelt sätt för dig att integrera en romersk trappa ner i poolen. Eftersom materialet du bygger den av är beständigt blir det, vid korrekt murande, en mycket hållbar lösning. Dock kräver den att du är duktig på att mura och putsa för att du ska få ett snyggt resultat.

– Materialkostnaden är billigare om du gör lecastenspool än om du bygger en thermopool. Men tar du in hantverkare kan det gå på ett ut beroende på vad de tar i arvode, säger Daniel Regnér.

Han förklarar också att det är betydligt tyngre att mura en pool.

– Varje sten väger 20 kilo och det går åt väldigt många. De ska bäras till poolområdet, ställas på plats och riktas in. Thermoblocken är enklare, det är som att bygga lego så du får jämna väggar på en gång. Vi bygger upp en termopool på en dag, medan det kanske tar en vecka att bygga murstenspool för du måste bygga flera lager och när alla moment är klara ska du putsa hela ytan.

Men är du murare, duktig på att mura eller känner en murare så är lecablockspoolen ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Ytskiktet är liner, precis som hos flera av de andra pooltyperna, vilket är lätt att hålla rent och kan bytas ut vid behov.

För- och nackdelar med en murad/lecablock pool:

+ Du kan komma billigt undan

+ Enkelt att platsbygga en romersk trappa

- Mycket och tungt jobb

- Svårt att få bra utseende om du inte är duktig på att mura

Gjuten betongpool klädd med kakel
På våra breddgrader är gjuten pool inte lika vanligt som i varmare länder, eftersom vi har tuffa vintrar och högt grundvatten.

– Detta är den riktiga lyxpoolen. Det är en helt annan byggteknik, man tar vara på betongens fördelar. Men det är också ett klart dyrare projekt, från en miljon kronor och uppåt, säger Magnus Holgersson.

Infinity pool

Infinity pool. Foto: Pooldesign1.com

Fördelen med en gjuten betongpool är att du kan formsätta den hur du vill. Du kan till exempel skapa en rund pool eller en infinitypool där vattnet rinner över kanten. Inuti kan du klä den med vacker mosaik.

Det är extremt viktigt att du gör ett ordentligt markarbete där poolen ska vara eftersom stommen är tung och känslig för sättningar. Magnus rekommenderar också att du genomför en geoteknisk undersökning innan du sätter igång. En gjuten betongpool med kakel som spricker är dessutom kostsam att reparera.

– En annan nackdel är att den kräver mer underhåll. Du tappar som regel ur poolen på vintern och det ska som regel ske långsamt under ett par dagar. Sedan är det problemet med fogarna, det fastnar mer smuts där och den är svårare att få helt ren,

Men du får å andra sidan en jättehäftig, exklusiv pool.

För- och nackdelar med en gjuten betongpool klädd med kakel:

+ Lyxigt intryck

+ Kan formsättas hur du vill

+ Möjlighet till infinitypool

- Mycket dyrare än övriga pooltyper

- Behöver tömmas på vintern för att undvika skador på kaklet, alternativt hållas uppvärmd

- Kräver fullgott markarbete då den är känslig för sättningar

Läs mer
Leif anlade nedgrävd pool själv
Värm poolen energismart
Bygga pool - ovan jord, markpool, gjuta själva