Trädgård

Fin trädgård ökar husets värde

Välskött trädgård på Österlen.

Välskött trädgård på Österlen. Foto: Marlén Eskilsson

Det är allmänt känt att det är lättare att sälja ett hus på våren och sommaren när huset är som vackrast, inbäddat i grönska. Nu visar en undersökning att en fin välskött trädgård kan öka husets värde med upp till 20 %.

Vi svenskar värdesätter en fin trädgård mer än vi kanske tror. I en undersökning genomförd av omvärldsanalysföretaget Kairos Future, kommer man fram till att ett hus med en välskött trädgård betingar ett 7-20 % högre marknadsvärde än ett hus med en medioker trädgård. Man visar också att en investerad krona i trädgården ger 2.80 kr tillbaka när du säljer fastigheten.

Analysföretaget intervjuade 5 000 småhusägare i nio länder världen över, däribland Sverige, för att få svar på frågan: ”Vilken effekt har en välskött trädgård på fastighetens värde?”

Man delade in husägarna i två olika grupper. För den ena gruppen visade man bilder på hus med vackra och välskötta trädgårdar. För den andra gruppen visade man exakt samma hus, men med trista trädgårdar. Sedan bad man dem gissa fastighetens värde.

Den första gruppen som visades hus med fina trädgårdar uppskattade husens marknadsvärde 26 % högre, än de som fick titta på hus med trista trädgårdar. Den procentuella effekten tycks vara samma oavsett husets värde. Detta kallas den känslomässiga trädgårdseffekten i undersökningen. Det skiljer sig dock åt mellan olika länder. I Sverige var den känslomässiga trädgårdseffekten 20 %, i Tyskland 29 % medan den i Japan låg på hela 43 %.

Gräsmatta
Designad trädgård
Två av bilderna som visades upp.

Ett annat mindre känslomässigt sätt att fråga personer om hur de uppskattar värdet av trädgården, är att rakt ut fråga ”Vad tror du att den här trädgården är värd?”. Då får man något som kallas den rationella trädgårdseffekten. I Sverige hamnade den rationella trädgårdseffekten på 7 %. Människor uppskattar med andra ord att en fin trädgård kostar 7 % av husets marknadsvärde att anlägga.

När man sedan gör en avvägning mellan den känslomässiga trädgårdseffekten och den rationella trädgårdseffekten hamnar man på 13 %. I Sverige ökar en fin trädgård husets värde med mellan 7 och 20 %, beroende på hur mycket känslor man lägger i värderingarna.

Resultaten av undersökningen gjord på 5 000 husägare i förorten världen över har även verifierats med med ett stort antal trädgårdsdesigners, landskapsarkitekter och mäklare.

Man undersökte även vilka delar i trädgården som betydde mest för husets värde. Så här rankade svenskarna de olika beståndsdelarna i trädgården:

1. Inbjudande uteplats

2. Designade stengångar

3. En välskött gräsmatta

4. Dekorativa träd

5. Fruktträd

Kairos Future gjorde undersökningen på uppdrag av Husqvarna, vilket gör att den är osaklig i vissa delar. ”Av en händelse” kommer man fram till att en investering i en ny gräsklippare lönar sig väldigt bra. Oavsett är rapporten ändå intressant läsning.