Trädgård, Trädgårds­maskiner

Fälla träd på tomten

Trädet faller åt rätt håll.

Trädet faller åt rätt håll. Foto: Judit-Karin Jacobsen

Ibland kan du behöva fälla ett träd på tomten. Vi pratade med en professionell trädfällare för att ta reda på hur du gör, reglerna, riskerna, hur du skyddar dig och priset för att ta hjälp med att fälla trädet.

- Med rätt kunskap och utrustning kan man klara det mesta. Olika tekniska lösningar kan oftast ersätta ren styrka, säger Ann Elisabeth Jacobsen.

Hon driver Jacobsens Träd och Säkerhet AB och har fällt många träd under sina år i branschen. Hon förklarar att det dels handlar om att kunna analysera trädet och se hur det mår samt åt vilket håll det faller om det själv får bestämma. Dels om att du ska kunna välja den teknik och de hjälpmedel som situationen kräver.

Får du fälla träd?

Det finns egentligen inga krav på utbildning för att du ska få fälla träd. För professionellt arbete med motorsåg kräver Arbetsmiljöverket att det finns dokumenterade godkända resultat på teoretiska och praktiska prov för det arbetet som ska utföras. Motorsågskörkort är ett exempel på godkänd dokumentation. För privatpersoner som vill fälla ett träd på sin egen tomt är det fritt fram att göra det utan dokumenterad kunskap - här förlitar man sig på husägarens sunda förnuft.

Ann Elisabeth Jacobsen

Ann Elisabeth Jacobsen.

Men bara för att det inte finns krav på utbildning för privatpersoner innebär det inte att du ska ta lätt på uppgiften. Kunskap är a och o. Rätt utrustning likaså.

Skydd när du fäller träd

Skyddsutrustningen som proffsen använder består av sågskyddsstövlar eller -kängor, sågskyddsbyxor, arbetshandskar, första förband samt hjälm med hörselskydd och visir. På överkroppen är det krav på varsel enligt EN471. Detta bör du se som ett minimum även för dig som privatperson.

Utrustningen bör heller inte vara omodern så till vida att dess skyddande effekt upphört.

- För oss som arbetar med trädfällning finns det t.ex regler som säger att hjälmen inte får vara äldre än fem år, plast åldras. Så när du ser över din skyddsutrustning kan det vara en bra idé att samtidigt fundera över hur många år hjälmen har på nacken. Är det en gammal hjälm som du fått ärva av farfar är det antagligen dags att byta ut den, säger Ann Elisabeth Jacobsen.

Se även till så din motorsåg uppfyller kraven gällande säkerhet och funktion. 

Så går det till att fälla träd

Med rätt utrustning på plats, är det dags för steg två för att fälla trädet. Gör en riskbedömning av omgivningen och trädet. Kolla om trädet är friskt och bedöm dess naturliga fallriktning. Fundera över om du klarar av att fälla det utan risk för liv eller skadad egendom.

Olika träslag har olika egenskaper som du måste ta hänsyn till, därför är det även bra att ha lite kunskap om den sort du tänkt fälla.

- Björk, tall och gran är ganska sega så om de är friska kan man oftast tvinga dem lite hur man vill inom en viss gräns, de kan luta två meter bak och ändå tvingas fram till exempel. Andra träslag, till exempel hästkastanj och poppel är däremot ganska spröda och därmed mindre pålitliga, de håller ett tag men kan sedan gå av utan förvarning, säger Ann Elisabeth Jacobsen.

Grundtekniken som man idag lär ut på motorsågskurser är sågning med Säkert hörn.

- Du sågar först ett riktskär som bestämmer trädets riktning, därefter gör du en brytmån genom att göra ett instick en bit bakom riktskäret. Brytmånen ska ha en viss tjocklek och längd beroende på trädets grovlek, den ska oftast vara jämntjock och fungerar då som ett gångjärn som håller trädet tills det träffar marken. När du är nöjd med din brytmån sågar du bakåt och lämnar en klack, det vill säga ett säkert hörn. Det minskar risken för spjälkning och att nypa fast sågen. Innan säkra hörnet sågas bort gör man en sista kontroll av omgivningen, säger Ann och fortsätter:

- Att beskriva trädfällningens alla tekniska moment med några textrader är inte helt enkelt, för mer utfyllande detaljer föreslås ett besök på Säker Skogs hemsida.

Snittyta

Först riktskär, sedan brytmån. Foto: Ann Elisabeth Jacobsen

Analys av trädet med riskfaktorer

Motorsågen kan med fel hantering bli din värsta fiende. Med rätt kunskap och säker hantering kan den bli din bästa vän. Träden bör däremot betraktas som en potentiell risk. Om analysen visar på olika riskfaktorer, så som att trädet lutar mycket åt fel håll eller att det inte mår bra, kan du behöva använda hjälpmedel. Några exempel på hjälpmedel är fällkil, trampbrytjärn, vinsch och fällriktare. 

-Lutningen behöver inte innebära några problem om du har de nödvändiga hjälpmedlen och vet hur man använder dem. Döda eller halvdöda träd kan vara svåra eftersom man inte kan lita på dem, när träden inte mår bra är det svårt att tvinga dem i någon specifik riktning på samma sätt som man oftast kan med friska träd. Träd som lutar mycket åt sidan kan också bjuda på extra utmaning, säger Ann Elisabeth Jacobsen.

I vissa fall kan du behöva ta ner trädet i sektioner, till exempel via klättring. Är trädet sjukt kan det vara en riskfylld strapats att klättra i det, ett alternativ är då att använda sig av en skylift.

Men du måste även fundera över omgivningen. Extra riskfyllt blir det om trädet står på ett känsligt ställe med hus, ledningar och vägar i närheten - detta gäller dock inte bara sjuka träd.

Har du väg eller ledning inom trädets räckvidd är du skyldig att kontakta väg- och ledningsägare.

- Villatomter kan vara svåra att fälla träd på. Det finns många riskfaktorer runtomkring så som vägar där folk passerar, nyfikna grannar som kan våga sig inom trädets räckvidd, hus som trädet vid missbedömning kan falla på med mera. Kanske krävs det till exempel att ni är flera så att du har någon som kan stoppa trafiken och någon som kan hålla folk på lämpligt avstånd, säger Ann Elisabeth Jacobsen.

Inom trädets räckvidd får bara den som fäller trädet uppehålla sig. 

Trädets storlek behöver däremot inte innebära någon direkt utökad riskfaktor.

- Rent tekniskt är inte ett högt eller övergrovt träd någon större utmaning än ett mindre, man använder i princip samma teknik. Ett tjockt träd kan vara en utmaning rent fysisk, det tar längre tid att komma igenom. Men det finns å andra sidan inte så gott om övergrova träd som man får såga ner hur som helst, säger Ann Elisabeth Jacobsen. 

Kostnad professionell trädfällning

Med alla dessa risker som finns vid trädfällning är det viktigt att du känner att du har tillräckligt bra koll innan du börjar såga.

- Känn efter din egen kunskap och dina egna begränsningar. Ta inga chanser. Är du osäker är det bättre att anlita någon eller gå en kurs. Om det händer en olycka kan det bli så väldigt allvarligt, säger Ann Elisabeth Jacobsen.

Att säga hur mycket just ditt träd skulle kosta att fälla kan vara omöjligt utan att ha sett det på plats. Kommer ditt träd exempelvis kräva en skylift innebär det en merkostnad, jämfört med om det bara är att fälla trädet rakt av.

- Att fälla ett träd kan kosta allt från under tusenlappen upp till flera tusentals kronor. Priset varierar med hur lång tid uppdraget tar och huruvida det måste till dyra hjälpmedel. Priset kan även variera beroende på vem man anlitar, vissa företag är dyrare än andra. Man bör kolla på mer än  bara prislappen, företaget man anlitar ska ha behörighet att utföra arbetet samt rätt utrustning och försäkring, säger Ann Elisabeth Jacobsen.

Bäst att fälla träd vintertid

Just nu är det sommar. Men våren och sommaren är inte bästa årstiden att ge sig på trädfällning, även om det ofta är då som idén kommer till en. Trädgården är som känsligast då.

- För inte att glömma bort fåglarna, som är fridlysta under häckningsperioden, säger Ann.

Det bästa är om du kan fälla trädet vintertid när tjälen gör att kringmiljön tar mindre skada.

- Det handlar inte bara om själva trädfällningen. Även när man ska köra ut virket blir det mindre åverkan på trädgården, säger Ann Elisabeth Jacobsen