Belysning, Trädgård, Utebelysning

Så belyser du träd i trädgården – steg för steg

Belysta träd

Belysta träd Foto: Phosforos Ljusdesign

Vill du belysa ett träd i trädgården? Här får du konkreta råd av en expert på ljusdesign om hur du väljer rätt armatur och placering för din trädbelysning.

Genom att belysa träd och buskar i trädgården skapar du små och stora konstverk för ögat. Men det gäller att du har tänkt igenom vad du vill uppnå, vilken som blir den optimala placeringen av armaturen och vilken armatur som då är bäst lämpad.

Sida 1 av 7

Bestäm hur du vill belysa trädet

Månbelysning

Med hjälp av så kallad månbelysning kan du skapa häftiga skuggspel på marken och härligt ljus genom kronan på trädet. Foto: Phosforos Ljusdesign

Hur du belyser trädet beror på vilken effekt du vill åstadkomma. Trädet kan exempelvis belysas underifrån, från sidan, bakifrån eller ovanifrån. Vidare kan armaturen placeras nära trädet eller långt ifrån det. Hur du placerar den, valet av armatur och hur många armaturer du använder dig av påverkar alla betraktarens upplevelse.

- I parker och andra miljöer jobbar jag ofta med så kallat månljus, vilket innebär riktad belysning från hög höjd. Alltså stolpar, som är i höjd med trädens kronor, bestyckade med en eller flera strålkastare. Stolparna placeras i närheten av träden och strålkastarna riktas så att de lyser genom trädkronorna och lyser på så sätt upp trädet samtidigt som marken under också blir belyst med ett vackert och spännande skuggspel, säger Jonas Werning, ägare av Phosforos Ljusdesign, som dagligen arbetar med att ljussätta trädgårdar och parker.

Han kan ibland också ljussätta träden med markstrålkastare eller med strålkastare monterade på platsgjutna låga stolpar alternativt jordspett.

- Dock får marken under trädet inget ljus på sig och det vackra och spännande skuggspelet går förlorat. Trädet blir å andra sidan pampigare, säger Jonas Werning.

Belysning underifrån där stammen och kronan hamnar i fokus ger ett mäktigt intryck, medan belysning från hög höjd genom kronan ger ett mycket häftigt spridningsljus.

Siluettbelysning är ytterligare ett alternativ. Det innebär att belysningen monteras bakom trädet.

- Då behövs dock en fond bakom trädet, exempelvis en vägg eller ett annat träd, som tar upp ljuset istället. På så sätt står nu ditt vackra träd i siluett. Enkelt men effektfullt, säger Jonas.

Du kan även placera strålkastare i själva trädet genom att fästa armaturer i de tjocka och mer hållbara grenarna. Dessa kan du sedan rikta för att skapa olika effekter.

För att ta reda på hur du vill belysa trädet bör du testa dig fram. Ett enkelt första steg är att använda sig av en eller flera kraftiga ficklampor. Då kan du kvällstid gå ut och testa hur olika vinklar påverkar intrycket av trädet. Tag gärna hjälp av en familjemedlem eller vän som kan hjälpa dig att hålla ficklamporna. Är du ensam får du försöka palla upp dem.

- Gå ut och lys under trädet, flytta runt ficklampan, prova på olika sätt. Lys på kronan, lys på stammen, prova olika vinklar, säger Jonas och fortsätter:

- Jag rekommenderar inte att provbelysa mindre träd med äldre byggstrålkastare. De är ofta bestyckade med 150-500 W stavhalogen vilket är på tok för mycket. De kan dock funka till provbelysning av större träd, typ en mäktig ek eller liknande. Men det är inte ett alternativ till den slutgiltiga fasta installationen. Byggkvalitén är låg och effektförbrukningen mycket hög.

Sida 2 av 7

Välj rätt armatur

Ekar belysta underifrån

Två ekar i Mariestad där man arbetat med färgat ljus. Två stycken strålkastare placerade 10 meter ifrån ekarna så att de belyser hela träden istället för bara kronorna. Ytterligare en ek agerar siluett. Foto: Phosforos Ljusdesign

När du vet hur du vill belysa trädet är det dags att välja en passande armatur. I regel är det ju större träd desto större strålkastare som gäller.

Bestämmer du dig för att ljussätta trädkronan använder du lämpligtvis markstrålkastare, spottar eller strålkastare. Spottar och strålkastare kan monteras på flera olika sätt. Ett alternativ är jordspett.

Tycker du däremot att månljus är ett bättre alternativ, jobbar du med spottar eller strålkastare monterade på stolpe. Stolpen bör vara minst i lika hög som trädet. Ännu bättre blir det om stolpen är något högre. Funkar dock inte alltid, om det är ett stort träd.

- Jag föredrar fast installerade armaturer framför armaturer på jordspett även om jordspetten är enklare att flytta runt. Nackdelen med jordspett är att du får en ful kabel ligger och ”skräpar” på marken. Vid en fast installation grävs kabeln ner vilket ser mycket bättre ut.

Han tycker att fast installerade armaturer ger ett mer seriöst intryck och att det ser mindre skräpigt ut.

Solcellsbelysning går helt bort, de är alldeles för svaga för att orka belysa ett helt träd.

Förutom vilken typ av armatur du ska välja bör du även fundera igenom sådant som:

  • Spridningsvinkel – Smal, medium eller bredstrålande. Trädkronans volym: stor, liten eller nånstans mitt i mellan? Är det ett träd eller en mindre dunge du vill belysa? Är du nybörjare på belysning så skippa smalstrålande. Börja istället med mediumstrålande (ca 30-50 grader) och bredstrålande (från 50 grader och uppåt). Då är det större chans att uppnå ett lyckat resultat.
  • Färgtemperatur - Ska ljuset vara varmt (runt 3000K) eller kallt (från 4000K och uppåt)? - Personligen tycker jag att varmvitt ofta gör sig bra i en trädgård där du vill skapa en mysig stämning, men jag blandar ofta in lite kallvitt, dock sällan över 4000K, för att skapa kontraster, säger Jonas.
  • Ljusflöde – Enheten för ljusflöde är lm/lumen. Hur högt ljusflöde du behöver beror bl a på trädets storlek och om det finns någon annan belysning i närheten, ex. gatubelysning, som inkräktar på tomten. Men enkelt sagt, ju större träd desto högre ljusflöde behöver du. Om vi tar en stor ståtlig ek som exempel så behöver du nånstans mellan 2 och 3 mediumstrålande strålkastare på ca 3500lm (effekten ligger då runt 35W) vardera för att belysa eken ordentligt.. Ett större äppelträd klarar du kanske lysa upp med 2 mediumstrålande strålkastare på ca 850lm (effekt ca 8W) vardera.

Sida 3 av 7

Armatur för att belysa litet träd

Malmbergs Mark

Malmbergs Mark Foto: Malmbergs

Den här armaturen kan ses som ett seriöst kit för privatpersoner. Det kan användas både för månljusbelysning och även för att belysa underifrån. Det är ett lågvoltsystem som du kan koppla in själv i ett uttag. Brännpunkten sitter långt in och den har reflektor vilket gör att du inte blir bländad av ljuskällan. Det utgör ett bra instegskit för den som är nybörjare på trädgårdsbelysning. 
Jämför priser på Malmbergs Mark här:

Sida 4 av 7

Armatur för att belysa litet fruktträd

Armatur för litet fruktträd

Hide a lite Spot Up Multi 7 Foto: Hidealite

När du ska belysa ett litet fruktträd lämpar det sig exempelvis med 2-3 markstrålkastare eftersom kronan brukar bli ganska stor. Exemplet här har reflektor och ger därför en fin ljusbild, brännpunkten ligger dessutom långt ner vilket gör att den inte bländar. Jämför priser på Hidelite Spot Up Multi 7 här:

Sida 5 av 7

Armatur för att belysa ett mellanstort träd

Armatur för mellanstort träd

Philips CoreLine Tempo Foto: Philips

När du vill belysa ett mellanstort träd, alternativt en dunge med träd så passar det med så kallat månljus, där du gjuter fast en stolpe i marken och skruvar fast armaturen i toppen på den. Armaturen vi har som exempel är inte så fin utseendemässigt så placera ett buskage runt eller liknande så att den inte syns i dagsljus, men ljuset den ger trädet är fantastiskt. Du får bred spridningsvinkel på trädkronan. Läs mer om Philips CoreLine Tempo och jämför priser på den här.

Sida 6 av 7

Armatur för att belysa en enda hög tall

Smalstrålande markstrålkastare

Vill du belysa en enda hög tall passar det exempelvis med en smalstrålande markstrålkastare. Se bilden ovan för att få en förståelse och exempel på passande armatur, exempelvis 18-22 watt och 3000-4500 lumens: http://www.iguzzini.com/light-up-earth/

Sida 7 av 7

Så installerar du belysningen av träd

Belyst träd i Ulriksdal

När du vet vilken typ av belysning du vill ha och vilken slags armatur som krävs, behövs det förstås el för att driva den - oavsett om det är ett lågvoltsystem eller en fast installation. Lågvoltsystemet kräver ett IP-klassat eluttag i närheten och därmed en framdragen nedgrävd kabel, den fasta installationen kräver en framdragen, nedgrävd kabel som ansluts direkt till armaturen.

Kabeln ska i sin tur ligga i ett kabelrör. Du har rätt att gräva för kabeln men du får inte lägga ned kabelröret själv, både nedläggning av rör och installationen måste göras av en behörig elektriker.

- Man får inte lägga varken kabelrör eller dra igenom elkablar eller koppla in kablar. Det ska en auktoriserad elinstallatör eller ett elinstallationsföretag som finns i Elsäkerhetsverkets register göra. Man får gräva för kabelröret själv, men man måste veta på vilket djup det krävs att kabeln ska ligga, alltså måste man i så fall fråga elinstallatören eller elföretaget, säger Cia Edlund, presschef hos Elsäkerhetsverket.

Man får gräva över jorden efter att arbetet är slutfört av elföretaget

Det är således viktigt att du redan före grävningen tar kontakt med elektrikern och hör med honom/henne hur djupt det ska grävas, var du ska börja, hur grävhålet ska löpa fram till trädet, underlag för röret med mera. 

Först gräver du en ränna från och till av elektriker anvisade platser. Därefter kommer denna och lägger i kabelröret, och du kan sedan lägga igen hålet.

Du placerar även ut själva armaturen där du vill ha den.

Efter att du och elektrikern grävt ned röret och lagt igen tar elektrikern över och sköter själva inkopplingen. 

Du behöver:

  • Armatur och ljuskälla
  • Kabelrör
  • Elkabel
  • Om markstrålkastare: eventuellt singel eller grus för dränering
  • Eventuellt: IP-klassat eluttag (för inkoppling av lågvoltsystem)

Tips: Tänk på att det kan vara bra att även köpa till någon form av styrning av belysningen. Exempelvis ett solur eller ett skymningsrelä.