Arsenik och bly i trädgården

Tungmetallerna bly och arsenik har hittats i trädgårdarna hos tre husägare på Gotland.

Tre husägare i Visby på Gotland har gjort en obehaglig upptäckt. Husen är byggda på mark innehållandes tungmetaller, främst i form av bly och arsenik. Enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen handlar det generellt inte om några akuttoxiska halter, dock finns det punkter med lite högre halter.

En undersökning ska nu genomföras för att ta reda på omfattningen av problemet. I dagsläget handlar det om tre hus och trädgårdar, men det utesluts inte att fler kan vara drabbade.

- Vi vill ta reda på hur stort området är och om det berör fler fastigheter. Vi vill göra en klassning poå området och sedan söka pengar hos Naturvårdsverket för att göra grundligare undersökningar. Först när man gjort det kan man fundera över åtgärder. I avvaktan på resultatet bör man iakta försiktighet, uppger miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för P4 Gotland.

Husägarna bör således undvika att äta växter från trädgården samt se till att barn inte stoppar i sig jorden.

Troligen blir lösningen att, det som antas vara fyllnadsmassor, antingen grävs bort eller täcks över av ofarlig jord. Men innan sådana beslut tas ska problemet först utredas grundligt.