Checklista, Köpa & sälja hus

Checklista för att köpa hus

Hus till salu.

Hus till salu. Foto: Marlén Eskilsson

Använd den här checklistan för att försäkra dig om att du har tagit reda på allt om huset du tänker köpa.

- Är säljaren verkligen ägare till huset? Kontrollera lagfart och pantbrev.

- Hur ser detaljplanen ut för området där huset ligger? Nya byggnader i närheten, planerade vägbyggen mm.

- Finns bygglov för eventuella tillbyggnader och andra ändringar som gjorts på huset? Kontrollera med stadsbyggnadskontoret.

- Beställ en överlåtelsebesiktning och kontrollera vilka typer av undersökningar som ingår i den besiktningen. Besiktningsman hittar du hos Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

- Var med på besiktningen och fråga ut säljaren om eventuella riskkonstruktioner, om- och tillbyggnader samt underhåll av huset.

- Läs protokollet från överlåtelsebesiktningen noga.

- Behövs en utvidgad kontroll av riskkonstruktioner eller annat som besiktningsmannen påpekat att ni borde titta närmare på?

- Behövs en fuktmätning någonstans?

- Behöver man ta hål någonstans för att se vad som finns bakom?

- Hur fungerar husets elsystem? Använd Byggahus checklista för el vid husköp, eller anlita behörig elektriker för besiktningen.

- Hur fungerar vatten och avlopp? VVS-konsulten besiktigar.

- Hur fungerar värmesystemet? VVS-konsulten besiktigar.

- Finns det eldstad och skorsten? Skorstensfejarmästaren besiktigar.

- Hur ser tomtmarken ut i övrigt? Besiktningsman från BEUM besiktigar.

- Finns det förhöjda halter av radon i huset?