Checklista, Ekonomi

Checklista för att köpa hus

Använd den här checklistan för att försäkra dig om att du har tagit reda på allt om huset du tänker köpa.

Hus till salu.

Hus till salu. Foto: Marlén Eskilsson

- Är säljaren verkligen ägare till huset? Kontrollera lagfart och pantbrev.

- Hur ser detaljplanen ut för området där huset ligger? Nya byggnader i närheten, planerade vägbyggen mm.

- Finns bygglov för eventuella tillbyggnader och andra ändringar som gjorts på huset? Kontrollera med stadsbyggnadskontoret.

- Beställ en överlåtelsebesiktning och kontrollera vilka typer av undersökningar som ingår i den besiktningen. Besiktningsman hittar du hos Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

- Var med på besiktningen och fråga ut säljaren om eventuella riskkonstruktioner, om- och tillbyggnader samt underhåll av huset.

- Läs protokollet från överlåtelsebesiktningen noga.

- Behövs en utvidgad kontroll av riskkonstruktioner eller annat som besiktningsmannen påpekat att ni borde titta närmare på?

- Behövs en fuktmätning någonstans?

- Behöver man ta hål någonstans för att se vad som finns bakom?

- Hur fungerar husets elsystem? Använd Byggahus checklista för el vid husköp, eller anlita behörig elektriker för besiktningen.

- Hur fungerar vatten och avlopp? VVS-konsulten besiktigar.

- Hur fungerar värmesystemet? VVS-konsulten besiktigar.

- Finns det eldstad och skorsten? Skorstensfejarmästaren besiktigar.

- Hur ser tomtmarken ut i övrigt? Besiktningsman från BEUM besiktigar.

- Finns det förhöjda halter av radon i huset?