Miljö & hälsa, Renovera

Svartmögel - allt du behöver veta

Svartmögel i kakelfogarna.

Svartmögel i kakelfogarna.

Svartmögel är ett vanligt och märkbart problem i många hus. Här reder vi ut vad svartmögel egentligen är och hur du kan bli av med det.

Upptäcker du svarta prickar mellan kakelplattorna på badrumsväggen är det med stor sannolikhet svartmögel du ser. Svartmögel är dock ingen specifik mögelsvamp, utan snarare ett samlingsbegrepp för mögelsorter som är färgmässigt likartade. Ett vanligt exempel på svartmögel är Cladosporium, som ofta förekommer på målade fasader. Andra exempel är Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum och Fusarium. 

Här förekommer svartmögel 

I likhet med annat mögel trivs svartmögel i fuktig miljö och kan bilda kolonier i våtutrymmen, källare, vindsutrymmen, krypgrunder och på fasader. Möglet kan också uppkomma i tapeter och på väggar inne i bostadsutrymmet om luftfuktigheten är mycket hög eller om det förekommer vattenskador. Förutom luftfuktigheten beror tillväxten på var möglet är lokaliserat och vilka temperatur- och ljusförhållanden som råder.

Enligt en undersökning från Trygg-Hansa där man intervjuat husägare säger sig 16 procent ha upptäckt svartmögel i sitt hus. Det är rimligt att tro att svartmögel är betydligt vanligare, då det förekommer i många utrymmen som är svåra att inspektera.

Svartmögel.
Svartmögel i källarväggen hos medlemmen Fredoardo.

Hälsorisker med svartmögel

Hälsoriskerna med svartmögel är förhållandevis väldokumenterat. Åtskilliga mögelsorter, men inte alla, producerar gifter (toxiner) som främst sprids via luften. Gifterna kan påverka immunförsvaret och ge upphov till exempelvis allergiska och astmatiska besvär. Vissa av de alstrade mögelgifterna kan även orsaka cancer.

Hur du åtgärdar svartmögel

Upptäcker du svartmögel är det viktigt att sanera det drabbade området. Den enklaste åtgärden är att ta bort möglet med saneringsvätska. Det finns saneringsmedel för olika typer av mögel, avsedda för utomhus- eller inomhusbruk. Fråga om råd i målarbutiken eller bygghandeln. Du bör dock tänka på att vätskorna inte eliminerar gifter från mögelsporer. Eventuellt bör du därför överväga en kompletterande åtgärd, till exempel använda ett luftreningsaggregat.

Vill du göra en mer grundlig undersökning och förvissa dig om vilken typ av svartmögel som finns i bostaden bör du anlita ett företag som utför mögelanalyser. Provtagning är den säkraste utgångspunkten för rätt åtgärder.