Stor brist på svenska trävaror

Kan bli dyrt att bygga trall i år.

Kan bli dyrt att bygga trall i år. Foto: Byggahus medlem TeroM

Sågverken har just nu den lägsta nivån på 20 år enligt deras branschorganisation.

Det råder just nu ovanligt stor brist på trävaror, enligt branschorganisationen Svenskt Trä. Sågverken har för tillfället de lägsta nivåerna på 20 år och samtidigt en mycket hög efterfrågan. Dessutom står högsäsongen inför dörren.

En konsekvens av detta kan bli att både företag och hemmafixare får svårt att få tag på virke till rimliga priser i sommar.

- I Sverige har vi hittills varit förskonade mot de största prisökningarna, men detta kan nu ändras. Den höga efterfrågan från världsmarknaden innebär en hög konkurrens om trävarorna vilket också kan leda till brist på många trävaror. Det finns exempelvis spekulationer om att sommarens altanvirke i värsta fall kan bli en bristvara, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror hos Svenskt Trä och Skogsindustrierna.

Huruvida detta kommer att bli ett problem i sommar eller ej beror på inflödet av sågat trävirke, och hur fort sågverken kan få ut materialet på marknaden. Man uppges arbeta på i ett högt tempo, men drabbades av hög sjukfrånvaro i oktober vilket drog ner produktionen något.

- Vi har ett stort förtroende för att svenska sågverk kommer att fortsätta att arbeta så hårt de kan. De visade sin styrka under de kritiska månaderna när pandemin slog till med full kraft förra året, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.