Sju olika anmälare - lockpris höjde priset med flera miljoner

En mäklare varnas för att ha satt ett lockpris på ett fritidshus, ett utgångspris som till och med låg under taxeringsvärdet.

Sju olika personer valde att anmäla en mäklare för lockpris efter att denna annonserat ett fritidshus med sjötomt som senare såldes långt över utgångspris. Anmälarna skriver att mäklaren dels satt ett pris flera miljoner kronor under taxeringsvärdet, dels ett som vida understigit slutpris.

Fritidshuset lades ut för 3,9 miljoner kronor. Taxeringsvärdet på fastigheten var 6 580 000 kronor och slutpriset landade på 13,5 miljoner kronor.

Mäklaren försvarar sig dock med att det fanns flera omständigheter som gjorde att analysen blev att huset skulle bli svårsålt. Exempelvis finns en dom i mark- och miljödomstolen som säger att varken ny- eller tillbyggnad är godkänt på tomt och hus. Huset uppges också vara i dåligt skick men endast få renoveras efter planka för planka-principen.

Vidare saknas infart, parkering, vatten och avlopp. Infart får inte anläggas på grund av strandskyddet, och enligt mäklaren motarbetar kommunen inkoppling av kommunalt V/A. Sistnämnda har dock Fastighetsmäklarinspektionen slagit fast är felaktigt då det finns ett positivt förhandsbesked för detta. De skriver även i sitt utlåtande att det inte finns något som motsäger att köparen skulle få genomföra en renovering.

 Mäklaren förklarar den stora prisuppgången med att ryktet om fastigheten spreds mun till mun och att det i området finns flertalet personer med god ekonomi som kunde tänka sig köpa huset ändå för att få lätt tillgänglighet till badplats.

- Köparen är en kapitalstark konstnär som kommer använda fastigheten som inspirationsställe, skriver mäklaren i sitt svar till Fastighetsmäklarinspektionen.

Men Fastighetsmäklarinspektionen anser att det är tydligt att detta handlar om ett lockpris. Delvis på grund av vad andra fritidshus sålts för i samma område - hus som inte heller får byggas till eller byggas ut, delvis på grund av att mäklaren helt ignorerat taxeringsvärdet i sin bedömning.

- Det framstår som tydligt att NN i sin värdering av objektet har undvikit att beakta taxeringsvärdet för förmedlingsobjektet tillsammans med K/T-talet för tidigare försäljningar av fritidshus inom det aktuella länet. Att i stället sätta ett utgångspris som understiger taxeringsvärdet med drygt 40 procent talar enligt Fastighetsmäklarinspektionen för att fastighetsmäklaren medvetet har satt ett utgångspris som vida understiger objektets marknadsvärde.

Mäklaren tilldelas därför en varning.