Vårkolla fritidshuset innan du slappnar av

Gör en vårkoll och undvik skador.

Gör en vårkoll och undvik skador. If

Det är viktigt att du gör en grundlig undersökning när du öppnar fritidshuset för säsongen.

Värmen närmar sig med stormsteg och hos många börjar tankarna nog dyka upp om att åka och öppna fritidshuset. Men fritidshus är skadedrabbade. Enligt Svensk Försäkring blir det skador i svenska fritidshus för cirka 600 miljoner kronor per år. För att du inte ska riskera att råka ut för sådana är det viktigt att du undersöker stugan noggrant innan du lutar dig tillbaka.

Ett sådant exempel är att du undersöker så att rören inte läcker någonstans.

– Om det under den gångna vintern exempelvis uppstått en spricka i ett rör på grund av kylan, så blir sprickan snabbt en omfattande vattenskada om man slår på vattnet innan man lagat röret. Men med enkla medel kan man förebygga och förhindra att många av dessa skador uppstår, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

De har satt ihop en checklista du kan följa:

Vid ankomst:

 • Gå ett varv runt huset och titta efter skador eller inbrott
 • Ta ett varv inne i huset innan vatten slås på för att leta efter vatten eller fuktringar
 • Sätt på vattnet till huset lugnt och gå runt och titta och lyssna efter läckage. Var observant de första timmarna och lyssna efter susande ledningar
 • Har du murad skorsten? Elda lugnt de första timmarna så att den inte spricker. Det kan i sin tur skapa risk för brand
 • Titta under diskbänk om möss varit inne och ha samtidigt lite koll på avloppsledningar från diskmaskinen

De närmaste dagarna:

 • Gå igenom hängrännor
 • Se över tak och takpannor
 • Gå igenom fönster
 • Inspektera krypgrund efter eventuell fuktpåverkan eller mögelproblem
 • Skaffa brandvarnare och brandsläckare till stugan om det inte redan finns

Under säsongen:

 • Gör vattenprov vart tredje år på egen brunn
 • Bättringsmåla fasad
 • Kitta fönster om så behövs