Säkra upp fritidshuset inför vintern - checklista

Trots att vi sällan använder våra fritidshus så frekvent under vintern som under sommaren så är det vanligt med skador.

När du stänger fritidshuset bör du noggrant se över de delar som kan ta skada vid minusgrader.

När du stänger fritidshuset bör du noggrant se över de delar som kan ta skada vid minusgrader. Foto: Marlén Eskilsson

Frysta vattenledningar står för en majoritet av de skador som inträffar i fritidshus. Vintern är dessutom en mycket skadedrabbad säsong sett till att man inte använder huset på samma sätt som under sommarhalvåret, trots detta sker hälften av skadorna under just vinterhalvåret.

Statistik från försäkringsbolag visar också att vattenskadorna ökar. Hos If ökade de med 74 procent förra året, och snittpriset per skada låg på 36 000 kronor.

Andra vanliga skador är maskinskador, exempelvis trasig värmepump, samt stöld och inbrott. Den senare kategorin har dock minskat under pandemin. Maskinskador ökar däremot.

– Vad gäller just maskinskador såg vi på If en ökning med 51 procent, jämfört med året innan. Det handlar främst om fler anmälda skador rörande värmepumpar och hushållsmaskiner. Medelskadan för maskinskador kostade i snitt cirka 6 000 kronor, säger skadechef Jenny Rudslätt.

Hon tipsar om att du kan installera övervakningskameror för att hålla koll på huset när du inte är där.

Vill du undvika kostsamma läckage och andra skador finns det också andra saker du kan göra för att minska risken. Försäkringsbolagen har satt ihop ganska långtgående checklistor för fritidshusägare som kan användas som stöd när du ska stänga ditt fritidshus, nedan hittar du en av dessa.

Checklista inomhus

För att undvika frysskador

 • Stäng av huvudvattenkranen, öppna alla vattenkranar och spola ut det vatten som finns i rören. Detta bör du göra även om du har underhållsvärme i huset. 
 • Rensa och frostskydda golvbrunnar och vattenlåsen i handfat och golvbrunnar  genom att hälla i rödsprit. Blanda 1 del vatten med 1 del rödsprit så klarar det ner till 28 minusgrader.
 • Vattentoaletter bör tömmas på vatten. Stäng av vattnet och spola tills cisternen och toaletten är tom. Häll i lite rödsprit i vattenkröken och spolcisternen så att det vatten som blir kvar inte fryser. 
 • Töm varmvattenberedaren som annars riskerar att frysa sönder.

För att slippa fukt och mögel

 • Öppna luftventilerna för att säkra god luftcirkulation och motverka fukt- och mögelangrepp.
 • Ställ in underhållsvärme på minst 10 grader. Även om huset är oisolerat kan det vara bra med underhållsvärme. Har du ett kaklat badrum behöver du ha lite värme i badrummet för att kakelplattorna inte ska frysa sönder och spricka. 

För att undvika stöld och inbrott

 • Töm huset på värdesaker och stöldbegärliga föremål.
 • Gå en sista runda i huset och kontrollera att du inte lämnat något som är stöldbegärligt.
 • Om du har grannar som är vid stugan ibland kan du be dem gå och se till huset då och då, om du själv inte har möjlighet. Detta gäller särskilt efter storm, kraftigt regn och vid ovanligt kallt väder. 

Checklista utomhus

Minska risken för vattenskada

 • Rensa hängrännor, annars finns risk för vattenskador på fasad och grund.
 • Täck över skorstenen för att undvika vattenskador inomhus, men se till att luft kan cirkulera.
 • Placera avledningsrännor från stuprörens mynningar för att leda bort regnvatten från huset.
 • Byt trasiga takpannor och takpappen om den är skadad.

Stäng ute skadedjur och andra objudna gäster

 • Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta.
 • Stäng källarluckor och se till att det inte finns några andra öppningar som skadedjur kan ta sig igenom. Tänk på att en mus kan tränga sig in genom hål på 6-8 mm.
 • Se till att gräset är kortklippt runt huset.
 • Stapla inte ved som mössen kan gömma sig i nära bostadshuset.

Båt på tomten?

 • Om du har en båt uppställd på tomten ska den vara försedd med godkänt lås. Det är vanligt med stöld av båt under vinterförvaring.
 • Lås in båtmotor, räddningsbåt, elektronisk utrustning och andra lösa inventarier från båten.