Tid att mäta radon i inomhusluften

Säsongen för radonmätning är den 31 okt - 31 april.

Säsongen för radonmätning är den 31 okt - 31 april.

Boverket påminner om att säsongen för radonmätning är här.

Det är dags för höstsäsongens påminnelse om att mäta radon. Misstänker du att du har radon i huset är mätsäsongen 1 oktober-31 april, och eftersom en mätning tar cirka 2-3 månader kan det vara en god idé att börja planera för den redan nu i början av säsongen.

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet.

- Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsa. Cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden, skriver Boverket.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3, högre värden än så innebär att du bör se över möjligheten att genomföra en radonsanering.

En vanlig orsak till för höga radonvärden är blåbetong. Vi har skrivit en guide om blåbetong i hus som du hittar här.