ByggahusTV, Miljö & hälsa, Renovera

Mäta radon - steg för steg

Under perioden 1 oktober till 30 april kan du som villaägare mäta radon under en längre tid, en långtidsmätning. I filmen nedan visar radonexperten Carl Almquist hur du mäter radonhalten i ditt hus.

Carl Almquist som driver Radonassistans i Skåne jobbar med att göra radonmätningar, radonutredningar och radonsaneringar.

Carl Almquist
Carl Almquist, Radonassistans i Skåne.

Carl berättar för oss hur en långtidsmätning av radon går till. Under perioden 1 oktober till 30 april kan du som villaägare mäta radon under en längre tid, en långtidsmätning. En långtidsmätning ska göras under två månader, helst tre.

Beställ radondosor
Beställ radondosor på nätet.

Radondosor för mätning av radon beställer man enklast på nätet. Man kan beställa direkt av radonlaboratorierna, av kommunen, eller av någon fristående radonaktör (radonkonsult eller åtgärdsfirma).

Dosorna skickas hem
Radondosorna skickas hem till dig.

Dosorna skickas hem till dig tillsammans med instruktioner om hur du placerar dem.

Registrera dosnumren
Registrera dosnumren.

När du placerar ut dosorna ska du också registrera dosnumren, var och när du placerar ut dem. När du samlar in dem igen ska du registrera slutdatum så att det går att räkna ut medelvärdet på strålningen under den här mättiden och spåra det till mätplatsen, i vilket rum du har uppmätt värdet. 

Placera ut dosorna
Placera ut dosorna.

Hur många dosor ska man då använda för att mäta radonhalten? Grundregeln är att man ska ha minst en dosa per våningsplan med bostadsutrymmen.  Luften som dosan finns i ska avspegla den luft som du själv inandas i de här rummen.

Mät minst 2 månader, gärna 3

Efter minst två månader, gärna tre månader, skickar du tillbaka dosorna till radonlaboratoriet som analyserar dem och får fram ett årsmedelvärde. Du får en rapport som visar radonhalten i varje rum, men också medelvärdet.

En mätning kan ge ett besked om man har låga radonhalter och då får man ett dokument om detta som är en värdehandling att visa upp när man ska sälja sitt hus. Får man veta att man har för höga värden, då får man chansen att göra något åt det, sänka sin hälsorisk och höja värdet på huset.

Radon i vattnet
Radon kan komma från marken, blåbetong eller från vatten i egna brunnar.

Om radon

Radon är en luktlös gas som finns överallt runt omkring oss. Det kan komma från marken, byggnadsmaterialet blåbetong eller vatten, särskilt enskilt vatten eller bergborrade brunnar. Mäter man inte så vet man inte hur hög radonhalten är.

Radon är en hälsofarlig gas som man ska undvika att ha höga halter av inomhus. Den kan i värsta fall orsaka lungcancer, särskilt i kombination med rökning.