Rusta huset för vintern

Rusta huset för vintern

Hög tid att se över huset inför vintern. De största farorna är frusna vattenledningar, inbrott och brand.

För åretruntvillan är det vanligt underhåll som gäller, från topp till tå. Taket ska vara helt. Oavsett om man har tegelpannor, takplåt, papp eller någon annan takbeläggning bör man kontrollera taket noggrant.

– Många tror att ett plåttak håller i all evighet, men det stämmer inte, säger Staffan Kerttu som är skadeförebyggare på försäkringsbolaget Folksam i Luleå.

Plåten rör sig och spikhålen blir bara större och större.

Har huset ett flackt tak är det extra viktigt att takbeläggningen är hel och att vattenavrinningen fungerar som den ska.

Hängrännor och stuprör måste rensas från löv, barr och annat skräp så att regnvattnet kan rinna fritt. Är taket nyligen omlagt med takpapp eller betongpannor finns det risk för att överskottet av ytbeläggningen sätter igen lövsilen. Växer det mossa eller lav på taket kan det också spolas loss vid regn och fastna i hängrännan.

Är det stopp i stupröret kan man vira en trasa runt ett rör eller en käpp och sedan försiktigt trycka nedåt så att skräpet lossnar. Sitter stoppet i en böj kan man använda en kraftig ståltråd, också med en trasa, och dra genom röret. Kontrollera att röret är fritt genom att hälla vatten i hängrännan.

Det är också viktigt att man leder bort vatten från huset. Ett enkelt sätt är att sätta rännor under stuprören. Här är det viktigt att kontrollera lutningen så att vattnet verkligen rinner bort från huset.

Är fönstren i dåligt skick finns det en risk att fukt tränger in i ändträet, särskilt om det kommer mycket snö som ligger under lång tid på fönsterkarmarna. Dåliga fönster är inte så mycket att göra åt nu, det får vänta till våren, men försök att hålla fönsterbleck och karmar rena från snö och smuts under vintern. Passa också på att se över tätningslisterna vid fönster och dörrar.

Frusna vattenledningar är en vanlig vinterskada, både i villan och i fritidshuset. Plocka bort vattenslangen och töm kranen. I fritidshuset bör man stänga av vattnet helt, tömma systemet och öppna alla kranar. Har man vattentoalett måste den också tömmas om inte huset ska användas under vintern.
För att vara helt säker på att inget kommer att frysa kan man hälla lite frostskyddsmedel i toastolen, tvättstället och i golvbrunnen.

Har man vattenburen värme bör man inte stänga av värmen, eftersom vattnet i radiatorerna kan frysa och därmed orsaka sprängskador.
Används ingen el under vintern kopplar man ur den helt och hållet.

Är huset uppvärmt under vintern bör man ändå tänka på ett par saker. För det första måste värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning. Ligger diskbänken mot en yttervägg kan det också vara klokt att öppna skåpsdörrarna så att värmen cirkulerar in även där.

– Om huset inte används under vintern finns det ingen anledning att hålla huset varmt, säger Staffan Kerttu på Folksam. Huset mår inte dåligt av att stå kallt. Däremot kan det bildas fukt om man värmer upp och kyler ner flera gånger under vintern.

– När man vill värma upp huset första gången på våren är det viktigt att man både värmer och vädrar samtidigt, så att fukten som frigörs kan vädra ut.

Fukt är över huvud taget något man bör kontrollera med jämna mellanrum. Har huset torpargrund bör man inspektera den minst en gång om året. Likadant är det med kallvinden. Är man osäker på hur det ska se ut så kontaktar man en fackman.

Så här års är det skönt med en värmande brasa. Särskilt också med tanke på höjda bränslekostnader och skenande elpriser. Men det är inte bara att tända kakelugnen eller öppna spisen.

– Det är lätt att glömma att kontrollera i vilket skick murstocken är innan man börjar elda med ved, säger Staffan Kerttu. Murstocken i ett gammalt hus kan ha både sprickor och håligheter som i värsta fall kan vara orsaken till en brand. Vi brukar därför rekommendera att man sätter in ett rör, för att leda ut röken och förhindra att murstocken blir för het.

Bränder och inbrott är de vanligaste försäkringsskadorna i villor och fritidshus. Supernoga koll på levande ljus och brasor är en självklarhet, tycker Staffan Kerttu. Men att säkra för inbrott är minst lika viktigt, och det gäller inte bara under vintern.

– Ett inbrott är en sådan oerhörd personlig tragedi, säger han. Inte bara för att man blir av med värdesaker, vetskapen att någon varit inne i ens hus upplever många som väldigt obehaglig.

När det gäller fritidshus rekommenderar Staffan Kerttu att man själv tömmer huset på alla värdesaker, till exempel teve-, video- och radioapparater. Ett larm är också en bra stöldskyddsförsäkring. Har man dessutom en grannsamverkan där man hjälps åt med skottning och med att kolla varandras hus då och då är det förstås också en trygghet.

– Inbrottstjuvarna blir bara fräckare och fräckare, säger Staffan Kerttu. Numera är det inte ovanligt att de går in även om det är folk i huset. Så mitt råd är att alltid låsa dörren, även om man är hemma eller i trädgården.

Är man osäker på vad som behöver göras inför vintern kan man kontakta sitt försäkringsbolag, de arbetar ofta skadeförebyggande. De samarbetar också med andra kring skadeskydd, till exempel Anticimex.

Sammanfattning:

  • Kontrollera att takbeläggningen är hel.
  • Skorstenen kan behöva täckas för att förhindra skräp, snö och fåglar från att falla ner.
  • Rensa hängrännor och stuprör och kontrollera att vattnet kan rinna fritt.
  • Led bort regnvatten från huset genom att placera rännor under stuprören.
  • Koppla bort utomhusslangen, stäng vattnet, töm systemet och öppna alla kranar.
  • Täta hål och springor så att möss och råttor inte tar sig in.
  • Se över tätningslisterna vid dörrar och fönster och rensa bort smuts och skräp mellan fönster/dörr och karm.
  • Damma och städa bakom elradiatorerna innan de slås på.