Fukt, Grund & Markarbete

Så åtgärdar du fukt i krypgrunden

Vatten och fuktig utomhusluft som tränger in i krypgrunden kan orsaka fuktproblem. Byggahus expert Charlotte Andersson berättar hur du åtgärdar fukt i din krypgrund i sju steg.

Vitmögel i krypgrunden hos medlemmen Granberg85.

Vitmögel i krypgrunden hos medlemmen Granberg85.

Många hus som står på krypgrund har problem med förhöjda fukthalter, vilket ofta ger mögel och en otäck doft.

Men det går att åtgärda fukt i krypgrunden. Dels handlar det om att förhindra att vatten tar sig fram till krypgrunden och dels handlar om att åtgärda den luftburna fuktigheten. Tar du kontroll över båda kommer fukten att minska.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

– Dagvatten och grundvatten är de största fuktkällorna, luftfuktigheten är i jämförelse inte alls samma problem. Dräneringen är därför det första man ska se över, utan den kommer många av övriga åtgärder inte fungera, säger byggingenjör Charlotte Andersson, expert på Byggahus.se. 

Åtgärder för att bli av med fukt i krypgrunden

Följande praktiska åtgärder bör du vidta för att bli av med fukt i krypgrunden:

Se över dräneringen

Se till att du har en välfungerande dränering runtomkring din krypgrund. Antingen dränerar du med rör eller med grusdiken. Marken ska luta ut från grunden så att vattnet rinner bort från den.

Fungerande stuprör

För att minska mängden vatten runtomkring grunden är det viktigt att du har ett fungerande dagvattensystem, dvs stuprör och hängrännor som leder bort dagvattnet från huset. Håll dem fria från löv och annat skräp, samt förläng vid behov avledningen ut från huset.

Inga planteringar runt grunden

Jord binder fukt och rötter från växter kan växa in i dräneringen och förstöra den. Därför bör du inte ha några planteringar i närheten av krypgrunden.

Städa bort organiskt material

Se till att inte förvara organiskt material i krypgrunden som kan suga åt sig fukt. Det gäller såväl gammal isolering och överblivet byggmaterial som jord och lera. Allt som binder fukt avger också fukt.

Isolera kallvattenledningar

För att det inte ska bildas onödig fukt är det viktigt att du isolerar eventuella kallvattenledningar. Då blir du av med kondensbildningen på dessa och blir samtidigt av med en källa till fukt. De bör även isoleras ur fryssynpunkt.

Dränera och täck marken i krypgrunden

Genom att gräva bort organiskt material, fylla upp med grus och därefter placera åldersbeständig plast över håller du markfukten borta i krypgrunden. Observera att plasten bör ligga på ett material som dränerar väl, förslagsvis stenfraktion i form av grus eller makadam.

fuktig krypgrund
Medlemmen Derbyboy har problem med fukt och fuktskador i sin krypgrund. Foto: Derbyboy

Tillslut utrymmet sommartid

– Under 70- och 80-talet trodde man att ventilation var lösningen på fukt i krypgrunden. Men när fuktig sensommarluft tar sig in i grunden så blir det fuktigt. Kan man täppa till ventilationen under sommarhalvåret och låta den lufta ur under de kallare månaderna är det därför en bra åtgärd att genomföra, säger Charlotte Andersson.

Du kan således försluta utrymmet under sommarhalvåret och sedan öppna upp när det blir omkring 5 grader ute och luften återigen är torrare. Har du då genomfört någon av ovanstående åtgärder men missat lite jord någonstans eller liknande, att du exempelvis har lite organiskt material som ligger kvar och binder fukt, så får utrymmet en chans att torka ut via ventilationen under vinterhalvåret - du slipper samtidigt att det organiska materialet fuktas igen under sommarhalvåret.

Ställ in en luftavfuktare

Om åtgärderna ovan inte är tillräckliga kan du behöva investera i en luftavfuktare. En luftavfuktare är precis vad det låter som, en maskin som drar ut kondensen ur luften. Den går igång när fuktigheten når en viss nivå. Den blir lite som hängslen och livrem för din krypgrund.

Nackdelen är att den går på el och därför kostar några kronor när den är i drift. Energieffektiviteten varierar också mellan maskinerna på marknaden och du vill såklart ha ut så mycket fukt som möjligt på så låg energiförbrukning som möjligt. Även bullernivån varierar. Läs på och jämför innan du bestämmer dig för en viss modell, och se till att den är anpassad för förhållandena i din krypgrund (temperatur, storlek mm). 

– Det är bra att ha ett larmsystem också ifall avfuktaren skulle lägga av, exempelvis i form av en lampa som lyser uppe i huset eller en fuktgivare där du kan se luftfuktigheten. Det är ju inte så ofta man kryper ner och kollar att avfuktaren faktiskt fungerar. Den går ju heller inte konstant, därför reagerar man inte om den står still. Larmfunktion, eller att man provkör den en gång om året och ser så allt står rätt till, är viktigt, säger Charlotte Andersson.

För att åtgärden ska fungera och vara kostnadseffektiv är det också viktigt att du inte ventilerar in fuktig utomhusluft under sensommaren i krypgrunden som avluftaren måste ta hand om i onödan, se punkt 7.

Tips: Tänk på att du idag, med ganska små medel, kan installera fuktmätare som du kan läsa av från datorn eller mobiltelefonen. Du kan även koppla på larmsystem som larmar om fuktigheten blir för hög. På så sätt får du bra överblick över förhållandena i din krypgrund, när fuktigheten är som högst och om dina åtgärder fungerar.

Elslinga i krypgrund

Vissa hustillverkare har valt att lägga ner en elslinga för att värma luften i grunden. När fuktigheten når en viss nivå, startar elslingan och värmer upp utrymmet. 

Tilläggsisolera krypgrunden och värm upp

Genom att tilläggsisolera utrymmet och sedan värma upp det med luft från huset blir du av med fukten - du får samma fuktighetsnivå som du har i huset.

– Krypgrunder har byggts i alla tider. Att krypgrunderna fungerade under 1600-talet var för att huset läckte varm luft som värmde upp grunden och höll fukten borta. Men idag bygger vi så energitätt att grunden istället blir kall. Och det är då varm luft utifrån kan kondenseras och skapa problem, förklarar Charlotte Andersson.

En välisolerad och uppvärmd krypgrund, där luft inifrån skickas in via ventiler i krypgrunden, värmer upp och sedan försvinner ut via utsugsventil till utsidan, gör att utrymmet håller sig lika fritt från fukt som huset. Ungefär som på 1600-talet men i ett energimodernt system. Men det gäller att du isolerar noggrant så att det inte uppstår fickor där fukt kan bildas.

Läs mer

Välj rätt luftavfuktare – köpguide
Dränera grunden själv steg för steg