Ekonomi, Renovera

Många lägenheter med akut renoveringsbehov i Sverige

Flerbostadshus tillhörande miljonprogrammet i Hallunda.

Flerbostadshus tillhörande miljonprogrammet i Hallunda. Foto: Wikipedia.

800 000 lägenheter behöver renoveras. För 300 000 är läget akut.

Rapporten Renoveringskompetens slår fast att cirka 800 000 lägenheter i Sverige behöver renoveras, det är en tredjedel av landets alla flerbostadshus. Av dessa har 300 000 ett akut behov av renovering.

– Bristen på långsiktig underhållsplanering är mest påtaglig i det kommunala beståndet där man ju också byter styre vart fjärde år. Här saknas långsiktighet. Har kommunernas bostadsbolag ekonomin för denna nödvändiga sociala insats? Vilken kompetens krävs för att genomföra renoveringarna? Om vi ska klara bostads- och energieffektiviseringsmålen behöver politikerna agera nu men också ta fram en plan som sträcker sig längre fram i tiden, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Anledningen till det eftersatta underhållet är dels att bostadsbolagen ser bristande lönsamhet i renoveringsprojekt, dels att de har svårt att finna kompetenta hantverkare eftersom det samtidigt är så kraftig nyproduktion.

En stor del av lägenheterna med akut renoveringsbehov tillhör det så kallade miljonprogrammet. Där finns det bostadsbolag som anser att det inte är finansiellt hållbart att renovera bostäderna över huvud taget.

- Detta drabbar självfallet invånarna i form av dålig boendemiljö och ökad segregation, säger Ola Månsson.