Fukt, Miljö & hälsa, Renovera

Imma på fönstren

Täta gardiner, energiglas och djupa fönsternischer kan leda till imma på fönstren. Med en radiator under kan imman försvinna.

Täta gardiner, energiglas och djupa fönsternischer kan leda till imma på fönstren. Med en radiator under kan imman försvinna.

Imma på fönstren kan sitta på insidan, utsidan eller mellan glasen. Vad beror det på och hur kan du åtgärda imman?

Imma på insidan av fönsterrutan
Förenklat kan man säga att imma bildas på insidan av glasrutorna därför att den varma inomhusluften kyls av mot de kallare rutorna. Fukten i den varma luften sätter sig på den kalla rutan och blir imma. Ju fuktigare luften är och ju kallare glasrutan är, desto mer imma blir det. Det fuktiga inomhusklimatet är varken bra för människan eller fönstret. Om kondensvattnet rinner ner på fönstrets trädelar under en längre tid kan det medföra mögel och röta i träet. Ett konstant fuktigt inomhusklimat kan påverka din hälsa negativt och ge diverse allergiska besvär.

Du undviker imma på insidan av glaset bäst genom att ha rätt luftfuktighet inomhus, dvs 40-50% vid en temperatur på 20 grader C. Luftfuktigheten mäts med en hygrometer som finns att köpa hos t ex Claes Ohlsson för 140 kr. En högre luftfuktighet kan sänkas genom förbättrad ventilation och att vädra med korsdrag dagligen. Särskilt i kök, bad- och tvättrum ska man se till att ha mekanisk frånluft för att inte få för hög luftfuktighet.

Bor du i ett nybyggt hus eller har nyligen gjort en tillbyggnad och har fått imma på insidan av fönstret, beror imman sannolikt på kvardröjande byggfukt. Det kan ta ett år eller mer innan all byggfukt torkat ut och innan dess måste du vädra extra ofta.

För att hålla fönstren fria från imma brukar en radiator placeras under varje fönster för att luften ska cirkulera på insidan av fönstret. Har du bytt ut dina gamla radiatorer mot golvvärme cirkulerar inte luften längre som tidigare och imma kan uppstå. Det kan också vara så att fönsterbrädorna är för djupa för att värmen från radiatorerna ska kunna komma upp till fönstret. En annan faktor som kan hindra luftcirkulation framför fönstret är om du har allt för kraftiga gardiner framför fönstret. I de här situationerna bör du vädra oftare och i fallet med gardinen kan du också prova att dra undan den lite från fönstret alternativt byta ut den mot en tunnare.

Imma mellan fönsterrutorna
Om du har imma mellan fönsterrutorna beror det oftast på för dålig ventilation mellan bågarna. Det kan handla om att tätningslisten mellan båge och karm inte sitter enligt listfabrikantens anvisningar, att ventilationsspringorna mellan ytter- och innerbåge samt mellan karm och ytterbåge inte är korrekt utformade. Det kan vara bäst att kontakta fackman för att åtgärda de här felen. Imman mellan rutorna kan också bero på att en persiennlåda har tätat till ventilationsspringan mellan bågarna upptill eller att det är en felaktig utformning av plåtbröstningen vid fönstret. Extremt kall vind i kombination med solsken kan också ge imma mellan fönsterrutorna. Har du termoglasruta/energiruta där imman sitter mellan glasen är rutan sannolikt punkterad och ska bytas.

Imma på utsidan av fönstret
På riktigt energieffektiva glasrutor med lågt U-värde kan det komma imma på utsidan av glasrutan under natten. Det beror på att rutorna isolerar så pass bra och imman försvinner när det blir dag och luften värms upp. Imma på utsidan är ofarlig för fönstret. Det kan motverkas om du har makiser, träd eller buskar som skärmar av fönstren mot himlen.

Tidigare gick det att få skattereduktion för att byta till energieffektiva fönster. Det stödet togs bort vid årsskiftet 2008/2009 till förmån för ROT-avdraget. Du får nu göra ROT-avdrag för arbetskostnaden vid byte av fönster.