Regeringen ser över möjligheten till minikärnkraftverk

Energiministrarna Annika Strandhäll och Khashayar Farmanbar under en pressträff.

Energiministrarna Annika Strandhäll och Khashayar Farmanbar under en pressträff. Foto: Skärmdump från DI TV

Små modulära reaktorer kan bli framtiden för svensk elproduktion.

Det nuvarande regelverket för kärnkraftverk ska ses över och regeringen öppnar upp för småskalig kärnkraft. Man vill även förlänga drifttiden för de vanliga kärnkraftverken.

– Nu ser vi till att anpassa regelverket efter de behov som Sverige och svensk industri har i den snabba omställning som nu sker. Prövningen av kärnkraftverk ska ha höga krav på säkerhet och miljöskydd, och regelverk ska vara effektiva och ändamålsenliga, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Sverige lider av elbrist och kapacitetsbrist i elnätet. Det gör att elpriserna svänger kraftigt - framför allt i södra och mellersta Sverige. Ovan är ett led i att försöka förbättra rådande situation.

Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att se över reglerna samt ta fram nya föreskrifter. Man ska även utreda hur nuvarande reaktorer kan fortsätta användas.

Ytterligare ett förslag man tittar på är att kompensera kommuner och andra som berörs när vindkraften byggs ut, så att det ska bli mer attraktivt att bygga nya vindkraftverk runtom i landet.