Oroade elektriker ringer Elsäkerhetsverket om undermåliga spabad

Elsäkerhetsverket lyfter att samtalen om spabad som inte håller måttet har ökat.

I sommar har Elsäkerhetsverket tagit emot ovanligt många samtal om spabad som inte uppfyller kraven. Det handlar bland annat om avsaknad av CE-märkning, felaktiga monteringsinstruktioner och oklarheter kring vem som står bakom produkten.

- Det finns alltid tillverkare som vill tjäna lätta pengar och därmed kanske inte säkerhetstänket kommer i första rummet. Kvalitet och säkerhet kostar, men när det kommer till vatten och el finns det inte utrymme för brister då det handlar om människors liv, säger Karin Dröschmeister vid Elsäkerhetsverket.

De vill därför lyfta problematiken och uppmärksamma konsumenter på att det finns risker som härrör till detta. Ett felaktigt inkopplat spabad, eller ett med brister i konstruktionen, kan i värsta fall leda till en olycka.

- Om något är fel är risken som störst när du kliver i och ur badet, då ena foten får kontakt med jord. Se till att alltid använda jordfelsbrytare 30 mA, på vissa bad finns en ansluten jordfelsbrytare installerad på mellan 10-30 mA, säger Karin Dröschmeister.

Elsäkerhetsverket tips till dig som köper spabad:

  • CE-märke – Innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller säkerhetskraven och därmed är säker att använda om man följer anvisningarna.
  • Spänning – i Sverige har vi 230 Volt i våra uttag, elprodukter får inte säljas i Sverige om det krävs exempelvis en adapter.
  • Det är krav på en bruksanvisning på svenska. Saknas detta så är det indikation på att tillverkaren inte förstått de gällande reglerna.
  • IP-klass talar om hur väl produkten klarar yttre påfrestningar som damm och smuts. Det bör stå som lägst IP44.
  • Kontaktuppgifter till tillverkare eller motsvarande som du kan kontakta om frågor eller ett fel uppstår. Saknas det kontaktuppgifter – Köp inte produkten!
  • Anlita en certifierad elfirma för installationen.
  • Se till att du har en jordfelsbrytare som löser ut om något blir fel.